Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 40

Reede, 09. veebruar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Ms 4
  • 2Ms 5
  • 2Ms 6:1-12
  • Mt 26:31-46
  • Õp 4:10-19

Õpetussõnad 4
10  Kuula, mu poeg, ja võta vastu mu sõnad, siis saab sulle palju eluaastaid!
11  Ma õpetan sulle tarkuseteed, ma juhin sind õigeisse rööpaisse.
12  Kui sa seal käid, siis on su samm vaba, ja kui sa jooksed, siis sa ei komista.
13  Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu!
14  Ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele!
15  Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest ja mine mööda!
16  Sest nad ei saa magada, enne kui nad kurja on teinud; neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama.
17  Sest nad söövad õeluse leiba ja joovad vägivalla veini.
18  Aga õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.
19  Õelate tee on nagu pilkane pimedus: nad ei tea, mille peale nad komistavad.

Matteuse 26
31  Siis ütles Jeesus neile: „Teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on: Ma löön karjast, ja karja lambad pillutatakse laiali.
32  Kuid pärast oma ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse.”
33  Aga Peetrus kostis: „Kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina eluilmaski!”
34  Jeesus lausus talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu kolm korda ära.”
35  Peetrus ütles talle: „Kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte!” Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid.
36  Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Ketsemaniks, ja ütles jüngritele: „Istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal!”
37  Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust.
38  Siis ta ütles neile: „Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga!”
39  Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas: „Minu Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust! Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina!”
40  Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele: „Niisiis te ei jaksanud ühtainustki tundi koos minuga valvata?
41  Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder.”
42  Ta läks teist korda ära ja palvetas: „Minu Isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine!”
43  Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest.
44  Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausudes uuesti needsamad sõnad.
45  Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile: „Teie aina magate ja puhkate! Vaata, tund on lähedal ja Inimese Poeg antakse patuste kätte!
46  Tõuske üles, läki! Ennäe, mu äraandja on lähedal!”

2. Moosese 4
1  Ja Mooses vastas ning ütles: „Aga kui nemad mind ei usu ja mu sõna ei kuula, vaid ütlevad: Issand ei ole ennast sulle ilmutanud?”
2  Siis Issand küsis: „Mis see on, mis sul käes on?” Ta vastas: „Kepp.”
3  Ja tema ütles: „Viska see maha!” Ta viskas selle maha ja see muutus maoks. Ja Mooses põgenes selle eest.
4  Ja Issand ütles Moosesele: „Siruta oma käsi ja haara temal sabast,” – ja ta sirutas oma käe ning võttis temast kinni, ja see muutus ta pihus kepiks –
5  „et nad usuksid, et sulle on ennast ilmutanud Issand, nende vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!”
6  Ja Issand ütles temale veel: „Pane oma käsi põue!” Ta pani oma käe põue ja tõmbas välja, ja vaata, käsi oli pidalitõvest valge nagu lumi.
7  Ja ta ütles: „Pane oma käsi tagasi põue!” Ta pani oma käe põue ja tõmbas välja, ja vaata, see oli jälle nagu ta ihu.
8  „Kui nad sind ei usu ega kuula su sõna esimese imeteo põhjal, siis nad usuvad teise imeteo sõnumit.
9  Ja kui nad ka neid kahte imetegu ei usu ega kuula su sõna, siis võta Niiluse jõe vett ja vala kuivale maale! Vesi, mida sa Niiluse jõest võtad, muutub siis kuival maal vereks.”
10  Aga Mooses ütles Issandale: „Oh Issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel.”
11  Siis Issand ütles temale: „Kes on teinud inimesele suu, või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina, Issand?
12  Ja nüüd mine, ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa pead rääkima!”
13  Aga ta ütles: „Oh Issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind!”
14  Siis Issanda viha süttis põlema Moosese vastu ja ta ütles: „Eks ole leviit Aaron sinu vend? Ma tean, et ta räägib hästi; ja vaata, ta tulebki sulle vastu. Kui ta sind näeb, siis ta rõõmutseb südamest.
15  Sina pead temaga rääkima ja temale sõnad suhu panema, aga mina olen sinu suuga ja tema suuga, ja ma õpetan teid, mida te peate tegema.
16  Tema rääkigu sinu asemel rahvaga ja see olgu nõnda: tema on sulle suuks ja sina oled temale Jumalaks.
17  Ja võta kätte see kepp, millega sa imetegusid teed!”
18  Siis Mooses läks ära ja tuli tagasi oma äia Jitro juurde ning ütles temale: „Ma tahan minna tagasi oma vendade juurde, kes on Egiptuses, et näha, kas nad on veel elus!” Ja Jitro ütles Moosesele: „Mine rahuga!”
19  Issand ütles Moosesele Midjanis: „Pöördu tagasi Egiptusesse, sest kõik need mehed, kes nõudsid su hinge, on surnud!”
20  Ja Mooses võttis oma naise ja pojad ning pani need eesli selga ja läks tagasi Egiptusemaale; ja Mooses võttis Jumala kepi oma kätte.
21  Issand ütles Moosesele: „Kui sa lähed ja tuled tagasi Egiptusesse, siis vaata, et sa teed vaarao ees kõik need imeteod, mis mina sinu kätte olen andnud. Aga mina teen ta südame kõvaks ja tema ei lase rahvast ära.
22  Kuid ütle vaaraole: Nõnda ütleb Issand: Iisrael on minu esmasündinud poeg.
23  Ja ma ütlen sulle: Saada mu poeg ära, et ta mind teeniks! Aga kui sa keeldud teda saatmast, vaata, siis ma tapan su esmasündinud poja!”
24  Aga kui ta oli teel öömajale, tuli Issand temale vastu ja püüdis teda surmata.
25  Siis Sippora võttis kivinoa ja lõikas ära oma poja eesnaha, puudutas sellega ta häbet ning ütles: „Sa oled tõesti mu verepeigmees!”
26  Siis see jättis tema rahule; sel ajal öeldi verepeigmees ümberlõikamise tähenduses.
27  Ja Issand ütles Aaronile: „Mine kõrbesse Moosesele vastu!” Ta läks ning kohtas teda Jumala mäe juures ja andis temale suud.
28  Ja Mooses tegi Aaronile teatavaks kõik Issanda sõnad, kes teda oli läkitanud, ja kõik imeteod, mis ta teda oli käskinud teha.
29  Siis Mooses läks koos Aaroniga ja nad kogusid kokku kõik Iisraeli laste vanemad.
30  Ja Aaron rääkis kõik need sõnad, mis Issand oli Moosesele rääkinud, ja ta tegi imetegusid rahva silma ees.
31  Ja rahvas uskus; kui nad kuulsid, et Issand oli tundnud muret Iisraeli laste pärast, ja et ta oli näinud nende viletsust, siis nad kummardasid ja heitsid silmili maha.

2. Moosese 5
1  Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid vaaraole: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Lase mu rahvas minna, et nad kõrbes peaksid mulle püha!”
2  Aga vaarao vastas: „Kes on Issand, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna? Mina ei tunne Issandat ega lase ka Iisraeli ära minna!”
3  Siis nad ütlesid: „Heebrealaste Jumal tuli meile vastu. Lase meid minna kolme päeva tee kõrbesse ja ohverdada Issandale, meie Jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga!”
4  Aga Egiptuse kuningas vastas neile: „Mooses ja Aaron, mispärast tahate rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde!”
5  Vaarao mõtles: „Vaata, arvukas on nüüd maa rahvas, ja teie tahate nad töökohustusest vabastada!”
6  Ja vaarao käskis selsamal päeval rahva sundijaid ja ülevaatajaid, öeldes:
7  „Ärge koguge ega andke enam rahvale õlgi telliskivide tegemiseks nagu varem. Nad mingu ja korjaku ise endile õlgi!
8  Ja telliskivide määr, mis nad tänini on teinud, pange neile peale, ärge seda vähendage, sest nad on laisad! Sellepärast nad kisendavad ja ütlevad: Me tahame minna oma Jumalale ohverdama!
9  Saagu orjus meestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist ega kuulataks valekõnesid!”
10  Ja rahva sundijad ja ülevaatajad läksid välja ning rääkisid rahvaga, öeldes: „Nõnda ütleb vaarao: Mina ei anna teile enam õlgi.
11  Minge ise, võtke endile õlgi, kust aga leiate, ent teie orjusest ei vähendata midagi!”
12  Siis rahvas hajus üle kogu Egiptusemaa korjama kõrsi õlgede asemel.
13  Ja sundijad kihutasid tagant, öeldes: „Tehke oma töö valmis, oma igapäevane jagu nagu siis, kui oli õlgi!”
14  Ja Iisraeli laste ülevaatajaid, kes vaarao sundijate poolt olid pandud nende üle, peksti, öeldes: „Mispärast te ei ole täitnud telliskivide määra endiselt, ei eile ega täna?”
15  Siis Iisraeli laste ülevaatajad tulid ja kisendasid vaarao poole, öeldes: „Mispärast sa teed oma sulastega nõnda?
16  Õlgi su sulastele ei anta, aga siiski öeldakse meile: Tehke telliskive! Vaata, su sulaseid pekstakse ja su rahvas teeb pattu!”
17  Aga tema vastas: „Laisad olete! Te olete laisad, seepärast te ütlete: Me tahame minna Issandale ohverdama!
18  Nüüd minge tööle! Õlgi teile ei anta, aga määratud hulga telliskive te peate andma!”
19  Siis Iisraeli laste ülevaatajad nägid endid olevat täbaras olukorras, kui neile öeldi: „Te ei tohi ühelgi päeval vähendada oma telliskivide päevaosa!”
20  Ja kui nad vaarao juurest tulid, siis nad kohtasid Moosest ja Aaronit, kes olid neid oodanud,
21  ja ütlesid neile: „Issand karistagu teid ja mõistku kohut, sest te olete meid viinud halba kuulsusesse vaarao ja tema sulaste silmis ja neile mõõga meie tapmiseks kätte andnud!”
22  Siis Mooses pöördus jälle Issanda poole ning ütles: „Issand, mispärast sa oled sellele rahvale kurja teinud? Milleks sa siis mind oled läkitanud?
23  Alates sellest, kui ma tulin vaarao juurde sinu nimel rääkima, on ta sellele rahvale kurja teinud ja sina ei ole oma rahvast tõesti mitte päästnud!”

2. Moosese 6
1  Ja Issand ütles Moosesele: „Nüüd sa saad näha, mida ma vaaraole teen; sest vägeva käe sunnil ta laseb nad minna ja vägeva käe sunnil ta ajab nad ära oma maalt.”
2  Ja Jumal rääkis Moosesega ning ütles temale: „Mina olen Issand.
3  Mina olen ennast ilmutanud Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile Kõigeväelise Jumalana, aga oma nime Jahve ei ole ma neile teatavaks teinud.
4  Mina olen nendega teinud ka oma lepingu, et ma annan neile Kaananimaa, nende rännakute maa, kus nad on võõrana elanud.
5  Mina olen ka kuulnud Iisraeli laste ägamist, et egiptlased neid orjastavad, ja ma olen mõelnud oma lepingule.
6  Seepärast ütle Iisraeli lastele: Mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt; ma päästan teid nende orjatööst ja lunastan teid oma väljasirutatud käsivarrega ning suurte kohtupidamistega.
7  Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks, ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja egiptlaste teoorjusest.
8  Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma oma käe üles tõstsin, et ma annan selle Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Mina annan selle teie omandiks, mina, Issand.”
9  Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele, aga nemad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu.
10  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
11  „Mine ütle vaaraole, Egiptuse kuningale, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna!”
12  Aga Mooses rääkis Issanda ees, öeldes: „Vaata, Iisraeli lapsed ei kuula mind, kuidas siis vaarao mind kuulda võtab? Mina olen ju huultelt ümberlõikamata.”