Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 57

Pühapäev, 26. veebruar 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Ms 39
  • 2Ms 40
  • Mk 9:2-32
  • Ps 26:1-12

Psalm 26
1  Taaveti laul. Mõista mulle õigust, Issand, sest ma olen elanud laitmatuses ja olen lootnud Issanda peale ilma kõikumata!
2  Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
3  Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
4  Ma ei ole istunud koos valelike inimestega ega lähe kaasa salalikega.
5  Ma vihkan kurjade kogu ega istu õelate kilda.
6  Ma pesen oma käsi süütuses ja käin sinu altari ümber, Issand,
7  et kuuldavale tuua tänu ja jutustada kõiki su imeasju.
8  Issand, ma armastan su koja asukohta ja su auhiilguse asupaika!
9  Ära korista mu hinge koos patustega ega mu elu koos meestega, kes verd valavad,
10  kelle kätes on häbitöö ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu!
11  Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
12  Mu jalg seisab tasasel teel. Kogudustes ma kiidan sind, Issand!

Markuse 9
2  Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees,
3  ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada.
4  Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega.
5  Peetrus vastas ning ütles: „Rabi, siin on meil hea olla, teeme kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.”
6  Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm.
7  Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: „See on mu armas Poeg, teda kuulake!”
8  Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures.
9  Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg on üles tõusnud surnuist.
10  Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent omavahel arutasid: „Mida tähendab surnuist üles tõusma?”
11  Ja nad küsisid Jeesuselt: „Miks kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelija?”
12  Aga tema lausus neile: „Eelija tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga kuidas on kirjutatud Inimese Pojast, et temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse?
13  Aga ma ütlen teile, Eelija on juba tulnud, ent nad on talle teinud, mida kõike aga tahtsid, nii nagu temast on kirjutatud.”
14  Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurt rahvahulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas.
15  Niipea kui rahvahulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda.
16  Ja Jeesus küsis neilt: „Miks te vaidlete nendega?”
17  Keegi rahva hulgast vastas talle: „Õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim,
18  ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.”
19  Aga tema vastas neile: „Oh uskmatu sugupõlv! Kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde!”
20  Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades.
21  Ja Jeesus küsis tema isalt: „Kui kaua see juba temaga nõnda on?” Aga tema ütles: „Lapsest saadik,
22  ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!”
23  Aga Jeesus ütles talle: „Sa ütled: Kui sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.”
24  Otsekohe hüüdis lapse isa: „Ma usun, aita mind mu uskmatuses!”
25  Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu: „Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse!”
26  Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otsekui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud.
27  Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles, ja poiss tõusis püsti.
28  Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt omavahel olles: „Miks meie ei suutnud seda välja ajada?”
29  Ja Jeesus ütles neile: „See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.”
30  Ja kui nad sealt lahkusid, rändasid nad läbi Galilea. Ja Jeesus ei tahtnud, et keegi teda ära tunneks,
31  sest ta õpetas oma jüngreid ja ütles neile, et Inimese Poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema, ja kui ta on tapetud, tõuseb ta kolme päeva pärast üles.
32  Neile aga jäi see ütlus arusaamatuks ja nad kartsid temalt seletust küsida.

2. Moosese 39
1  Ja kootud riided pühamu teenistuseks tehti sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast; samuti tehti Aaronile pühad riided, nagu Issand Moosest oli käskinud.
2  Õlarüü tehti kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest.
3  Kuldplaadid taoti õhukeseks ja lõigati kiududeks, et neid kunstipäraselt kududa sinise, purpurpunase ja helepunase lõnga ning linase lõime sekka.
4  Õlarüüle tehti ühendatud õlatükid, mõlemast otsast seotud.
5  Kunstipärane kinnitusvöö selle küljes oli sellega ühest tükist ja samasugune töö kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, nagu Issand Moosest oli käskinud.
6  Siis ümbritseti kuldäärisega karneoolikivid, millesse olid pitsatitaoliselt uurendatud Iisraeli poegade nimed.
7  Need asetati õlarüü õlatükkidele kui mälestuskivid Iisraeli poegadele, nagu Issand Moosest oli käskinud.
8  Rinnakilp tehti kunstipäraselt kootuna, nagu oli tehtud õlarüügi, kuldsest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest.
9  See oli neljanurgeline; rinnakilp oli tehtud kahekordsena, vaksapikkune ja vaksalaiune kahekordselt.
10  See kaeti nelja rea kalliskividega: rubiin, topaas, smaragd misi esimeses reas;
11  teises reas: türkiis, safiir, jaspis;
12  kolmandas reas: hüatsint, ahhaat, ametüst;
13  neljandas reas: krüsoliit, karneool, nefriit; kuldäärisest ümbritsetuna olid need oma asemeis.
14  Kivid olid vastavalt Iisraeli poegade nimedele nende kaheteistkümne nimega, igal pitsatitaoliselt uurendatud nimi vastavalt kaheteistkümnele suguharule.
15  Rinnakilbile tehti puhtast kullast nööritaoliselt keerutatud ketid.
16  Siis tehti kaks kuldäärist ja kaks kuldrõngast; need mõlemad rõngad kinnitati rinnakilbi kahe nurga külge.
17  Ja need kaks kuldnööri pandi mõlemasse rõngasse rinnakilbi nurkadel.
18  Mõlema nööri mõlemad otsad kinnitati mõlema äärise külge ja need kinnitati õlatükkidele õlarüü esiküljes.
19  Siis tehti kaks kuldrõngast ja need pandi rinnakilbi kahte nurka, selle ääre külge, mis on seespool vastu õlarüüd.
20  Siis tehti veel kaks kuldrõngast ja need kinnitati õlarüü mõlema õlatüki külge, selle esikülje allosasse, ühenduskohale ülespoole õlarüü vööd.
21  Rõngastega rinnakilp seoti sinise nööriga õlarüü rõngaste külge, nõnda et see oli ülalpool õlarüü vööd, ja et rinnakilp ei saanud lahti tulla õlarüü küljest, nagu Issand Moosest oli käskinud.
22  Õlarüü ülekuub tehti üleni sinisest lõngast kootuna.
23  Ülekuue pea avaus oli nagu raudrüü avaus: avause ümber oli äär, et see ei rebeneks.
24  Ülekuue palistuse külge tehti granaatõunad sinisest, purpurpunasest ja helepunasest korrutatud lõngast.
25  Siis tehti puhtast kullast kellukesed ja need kinnitati granaatõunte vahele ümber ülekuue palistuse, granaatõunte vahele:
26  kelluke ja granaatõun, kelluke ja granaatõun ümber teenistusülekuue palistuse, nagu Issand Moosest oli käskinud.
27  Aaronile ja tema poegadele tehti kootud linased särgid,
28  linasest riidest peakate ja linasest riidest mähitavad peamähised, linased korrutatud lõngast püksid,
29  ja korrutatud linasest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast kunstipäraselt tehtud vöö, nagu Issand Moosest oli käskinud.
30  Puhtast kullast tehti laubaehe, püha kroon, ja selle peale kirjutati pitsatiuurenduse sarnaselt kiri: „Issandale pühitsetud.”
31  Selle külge kinnitati sinine nöör, millega see seoti üles peakatte külge, nagu Issand Moosest oli käskinud.
32  Nõnda valmis kogu töö: elamu, kogudusetelk. Iisraeli lapsed tegid kõik. Nõnda nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda nad tegid.
33  Siis nad tõid Moosese juurde elamu, telgi ja kõik selle riistad, haagid, lauad, põiklatid, sambad ja jalad,
34  katte punastest jääranahkadest, katte merilehmanahkadest, katva eesriide,
35  tunnistuslaeka ja selle kangid, lepituskaane,
36  laua kõigi selle riistadega, ohvrileivad,
37  puhtast kullast lambijala lampidega lampide reastuses, ja kõik selle riistad, valgustusõli,
38  kuldaltari, võideõli, healõhnalisi suitsutusrohte, telgi ukse katte,
39  vaskaltari ja vaskvõrestiku selle küljes, selle kangid ja kõik riistad, pesemisnõu ja selle jala,
40  õue eesriided, selle sambad ja jalad, õuevärava katte, selle nöörid ja vaiad, kõik riistad kogudusetelgi teenistuseks,
41  ametiriided pühamu teenistuseks, preester Aaroni pühad riided ja tema poegade preestriameti riided.
42  Täpselt, nagu Issand Moosest oli käskinud, nõnda olid Iisraeli lapsed teinud kõik selle töö.
43  Ja Mooses vaatas kõike seda tööd ja näe, nad olid selle teinud, nagu Issand oli käskinud. Nad olid just nõnda teinud. Ja Mooses õnnistas neid.

2. Moosese 40
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2  „Esimese kuu esimesel päeval püstita elamu-kogudusetelk!
3  Aseta sinna tunnistuslaegas ja varja laegast eesriidega!
4  Vii sinna laud ja korralda, mis selle peal tuleb korraldada; vii sinna lambijalg ja sea lambid üles!
5  Aseta kuldne suitsutusaltar tunnistuslaeka ette ja riputa kate elamu uksele!
6  Aseta põletusohvri altar elamu-kogudusetelgi ukse ette!
7  Aseta pesemisnõu kogudusetelgi ja altari vahele ja pane sellesse vett!
8  Sea õu ümberringi üles ja riputa kate õueväravale!
9  Võta võideõli ja võia elamut ja kõike, mis selles on; pühitse seda ja kõiki selle riistu, et see saaks pühaks!
10  Võia põletusohvri altarit ja kõiki selle riistu, ja pühitse altarit, et altar saaks kõige pühamaks!
11  Võia pesemisnõu ja selle jalga ja pühitse seda!
12  Lase Aaron ja tema pojad astuda kogudusetelgi ukse juurde ja pese neid veega!
13  Pane Aaronile selga pühad riided ja võia ning pühitse teda, ja tema olgu mulle preestriks!
14  Lase ka tema pojad ette astuda ja pane neile särgid selga!
15  Võia neid, nagu sa võidsid nende isa, ja nad saagu mulle preestriteks! See olgu neile igavesse preestriametisse võidmiseks põlvest põlve!”
16  Ja Mooses tegi kõik. Nõnda nagu Issand teda oli käskinud, nõnda ta tegi.
17  Elamu püstitati teise aasta esimese kuu esimesel päeval.
18  Mooses püstitas elamu: ta seadis selle jalad, paigutas lauad, asetas põiklatid ja pani sambad püsti.
19  Ta laotas elamu peale telgi ja pani selle peale telgikatte, nagu Issand Moosest oli käskinud.
20  Siis ta võttis tunnistuse ja pani selle laekasse, pistis kandekangid laeka külge ja pani lepituskaane laekale peale.
21  Ta viis laeka elamusse, riputas eesriide varjuks ja varjas tunnistuslaegast, nagu Issand Moosest oli käskinud.
22  Ta pani laua kogudusetelki, elamu põhjapoolsesse külge, väljapoole eesriiet,
23  ja seadis selle peal leivad Issanda ette korra kohaselt, nagu Issand Moosest oli käskinud.
24  Ta asetas lambijala kogudusetelki, elamu lõunapoolsesse külge, lauaga kohakuti,
25  ja seadis lambid üles Issanda ette, nagu Issand Moosest oli käskinud.
26  Ta asetas kuldaltari kogudusetelki eesriide ette
27  ja süütas selle peal healõhnalist suitsutusrohtu, nagu Issand Moosest oli käskinud.
28  Ta riputas elamule uksekatte.
29  Ta asetas põletusohvri altari elamu-kogudusetelgi ukse ette ja ohverdas selle peal põletus- ja roaohvreid, nagu Issand Moosest oli käskinud.
30  Ta asetas pesemisnõu kogudusetelgi ja altari vahele ja pani sellesse vett pesemiseks.
31  Mooses, Aaron ja tema pojad pesid selles oma käsi ja jalgu:
32  nad pesid, kui nad läksid kogudusetelki või astusid altari juurde, nii nagu Issand Moosest oli käskinud.
33  Elamu ja altari ümber ta püstitas õue ja riputas katte õueväravale. Nõnda lõpetas Mooses selle töö.
34  Siis pilv kattis kogudusetelgi ja Issanda auhiilgus täitis elamu.
35  Isegi Mooses ei võinud minna kogudusetelki, sest pilv oli laskunud selle peale ja Issanda auhiilgus täitis elamu.
36  Ja kõigil oma rännakuil läksid Iisraeli lapsed teele alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis.
37  Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis.
38  Jah, elamu peal oli päeval Issanda pilv, ja öösel oli selles tuli kogu Iisraeli soo nähes kõigil nende rännakuil.