Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 75

Reede, 15. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 4
  • 4Ms 5:1-10
  • Lk 1:57-80
  • Ps 34:11-22

4. Moosese 4
1  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
2  „Loe ära Kehati pojad Leevi poegade hulgast nende suguvõsade, nende perekondade kaupa, 
3  kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse toimetamiseks. 
4  See on Kehati poegade teenistus kogudusetelgis: hoolekanne kõige pühamate asjade eest. 
5  Leeri teele asudes mingu Aaron ja ta pojad ja võtku maha katte-eesriie ja katku sellega tunnistuslaegas! 
6  Siis nad pangu selle peale merilehmanahast kate, laotagu selle peale tervenisti sinine riie ja asetagu paika selle kandekangid! 
7  Ja nad laotagu ohvrileibade lauale sinine riie ja pangu selle peale vaagnad ja kausid, kannud ja joogiohvri peekrid; ka alaline leib olgu selle peal! 
8  Siis nad laotagu nende peale helepunane riie, katku see merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid! 
9  Ja nad võtku sinine riie ja katku valgustuslambi jalg, selle lambid, tahikäärid, tahikarbid ja kõik selle õlinõud, millega teenistust toimetatakse! 
10  Nad pangu see ja kõik selle riistad merilehmanahast kattesse ning asetagu kanderaamile! 
11  Ja kuldaltarile nad laotagu sinine riie, katku see merilehmanahast kattega ja asetagu paika selle kandekangid! 
12  Ja nad võtku kõik teenistusriistad, millega nad pühamus teenistust toimetavad, pangu need sinisesse riidesse, katku need merilehmanahast kattega ja asetagu kanderaamile! 
13  Nad koristagu tuhk altarilt ja laotagu sellele purpurpunane riie! 
14  Siis nad pangu selle peale kõik riistad, millega nad seal teenistust toimetavad: sütepannid, kahvlid, labidad ja piserdusnõud, kõik altari riistad, laotagu nende peale kate merilehmanahast ja asetagu paika selle kandekangid! 
15  Kui leeri teele asudes Aaron ja tema pojad on kinni katnud pühamu ja kõik pühamu riistad, siis Kehati pojad tulgu kandma, aga nad ei tohi puudutada pühi asju, et nad ei sureks! Need on Kehati poegade kandamiks kogudusetelgist. 
16  Ja preester Aaroni poja Eleasari hooldada olgu valgustusõli, healõhnalised suitsutusrohud, alaline roaohver ja võideõli, hooldus kogu elamu üle ja kõige üle, mis selles on, pühamus ja selle riistades.” 
17  Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes: 
18  „Ärge laske hävida kehatlaste suguvõsade tüve leviitide seast! 
19  Seepärast toimige nendega nõnda, et nad jääksid elama ega sureks, kui nad liginevad kõige pühamatele asjadele: Aaron ja ta pojad mingu ja pangu neist igaüks oma teenistusse ja oma kandami juurde, 
20  aga nemad ise ei tohi minna vaatama pühi asju mitte silmapilgukski, et nad ei sureks!” 
21  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
22  „Loe ära ka Geersoni pojad nende perekondade, nende suguvõsade kaupa, 
23  kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni! Loe ära kõik teenistuskõlvulised teenistuse toimetamiseks kogudusetelgis! 
24  See olgu geersonlaste suguvõsade töö, mida nad peavad tegema ja mida kandma: 
25  nemad kandku elamu vaipu ja kogudusetelki, selle katet ja merilehmanahast katet, mis kui pealis on selle peal, ja kogudusetelgi ukse katet, 
26  ja õue vaipu ja elamu ja altari ümber oleva õue väravaavause katet ja nende nööre ja kõiki nende juurde kuuluvaid tööriistu; nad tehku kõike, mis neil seejuures tuleb teha! 
27  Aaroni ja tema poegade käsu järgi sündigu kogu geersonlaste poegade teenistus kõiges, mis neil on kanda, ja kõiges, mis neil on toimetada; andke nende hooleks kogu nende kandam! 
28  See on geersonlaste poegade suguvõsade teenistus kogudusetelgis; mis neil tuleb teha, sündigu Iitamari, preester Aaroni poja käe all. 
29  Merari pojad – loe nad ära nende suguvõsade, nende perekondade kaupa, 
30  kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni; neist loe ära kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuse toimetamiseks! 
31  Ja kogu nende teenistuseks kogudusetelgis on nende kohustus kanda elamu laudu, latte, sambaid ja jalgu, 
32  ja ümberringi oleva õue sambaid, nende jalgu, vaiu ja nööre koos kõigi nende riistadega ja kogu selleks vajaliku tööga; nimetage nimeliselt riistad, mida nad on kohustatud kandma. 
33  See on Merari poegade suguvõsade teenistus, kogu nende teenistus kogudusetelgis Iitamari, preester Aaroni poja käe all.” 
34  Ja Mooses ja Aaron ja koguduse vürstid lugesid ära kehatlaste pojad nende suguvõsade ja nende perekondade kaupa, 
35  kolmekümneaastased ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõik teenistuskõlvulised kogudusetelgi teenistuseks. 
36  Ja neid, nende suguvõsade kaupa loetuid, oli kaks tuhat seitsesada viiskümmend. 
37  Need olid need, kes ära loeti kehatlaste suguvõsadest, kõik kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid Moosese läbi antud Issanda käsul. 
38  Ja loetud Geersoni poegi nende suguvõsade ja perekondade kaupa, 
39  kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks, 
40  neid nende suguvõsade ja perekondade kaupa loetuid oli kaks tuhat kuussada kolmkümmend. 
41  Need olid need, kes ära loeti Geersoni poegade suguvõsadest, kõik kogudusetelgi teenistuses olijad, keda Mooses ja Aaron lugesid Issanda käsul. 
42  Ja loetuid Merari poegade suguvõsadest, nende suguvõsade ja perekondade kaupa, 
43  kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki teenistuskõlvulisi kogudusetelgi teenistuseks, 
44  neid nende suguvõsade kaupa loetuid oli kolm tuhat kakssada. 
45  Need olid need, kes ära loeti Merari poegade suguvõsadest, keda Mooses ja Aaron lugesid Moosese läbi antud Issanda käsul. 
46  Kõiki loetuid, keda Mooses ja Aaron ja Iisraeli vürstid lugesid leviitidest nende suguvõsade ja perekondade kaupa, 
47  kolmekümneaastasi ja üle selle kuni viiekümneaastasteni, kõiki töökõlvulisi teenistuse toimetamiseks ja kandetööks kogudusetelgis, 
48  neid loetuid oli kaheksa tuhat viissada kaheksakümmend. 
49  Moosese läbi antud Issanda käsul loeti nad ära mees-mehelt, igaüks oma teenistuse või kandami jaoks. Nad loeti ära, nagu Issand oli Moosest käskinud. 

4. Moosese 5
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Käsi Iisraeli lapsi, et nad saadaksid leerist ära kõik pidalitõbised ja kõik, kellel on voolus, ja kõik, kes on roojased surnu pärast! 
3  Saatke ära niihästi meesterahvas kui naisterahvas; saatke nad väljapoole leeri, et nad ei roojastaks oma leeri, kus mina elan nende keskel!” 
4  Ja Iisraeli lapsed tegid nõnda ja saatsid need väljapoole leeri; nõnda nagu Issand oli Moosest käskinud, nõnda Iisraeli lapsed tegid. 
5  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
6  „Ütle Iisraeli lastele: Kui mees või naine teeb mõne inimliku patu ega ole ustav Issandale, ja see hing saab süüdlaseks, 
7  siis ta peab tunnistama oma pattu, mis ta on teinud, ja ta hüvitagu oma eksimus täies ulatuses ning lisagu sellele viies osa ja andku sellele, kelle vastu ta eksis! 
8  Aga kui sel mehel ei ole pärijat, kelle kätte võlga tasuda, siis kuulub tasutav võlg Issandale, see tähendab preestrile, lisaks lepitusjäärale, kellega ta toimetab tema eest lepitust. 
9  Ka iga tõstelõiv kõigist Iisraeli laste pühadest andidest, mida nad toovad preestrile, on preestri oma. 
10  Iga mehe pühitsetud annid on preestri omad; mis keegi annab preestrile, on preestri oma.” 

Psalm 34
11  Noored lõvidki väsivad ja on näljas; aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. 
12  Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile Issanda kartust! 
13  Kes sa ka oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, 
14  hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast; 
15  hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga! 
16  Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. 
17  Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. 
18  Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. 
19  Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim. 
20  Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. 
21  Ta hoiab kõiki tema luid-liikmeid, ükski neist ei murdu. 
22  Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. 

Luuka 1
57  Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. 
58  Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. 
59  Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. 
60  Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” 
61  Nemad ütlesid talle: „Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.” 
62  Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. 
63  Sakarias palus lauakese ning kirjutas: „Johannes on tema nimi.” Ja kõik imestasid. 
64  Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. 
65  Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. 
66  Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: „Mis saab küll sellest lapsest?” Sest Issanda käsi oli temaga. 
67  Tema isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: 
68  „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse 
69  ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, 
70  nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi – 
71  päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, 
72  et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, 
73  vannet, mille ta on vandunud meie isale Aabrahamile. 
74  Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda 
75  vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. 
76  Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama, 
77  et anda tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises 
78  meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. 
79  See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele.” 
80  Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette.