Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 89

Reede, 29. märts 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 4Ms 27:12-23
  • 4Ms 28
  • 4Ms 29:1-11
  • Lk 8:1-18
  • Ps 38:12-22

4. Moosese 27
12  Ja Issand ütles Moosesele: „Mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele! 
13  Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron, 
14  sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee muretsemisega.” See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes. 
15  Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes: 
16  „Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees, 
17  kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!” 
18  Ja Issand ütles Moosesele: „Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale! 
19  Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus! 
20  Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda! 
21  Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!” 
22  Ja Mooses tegi, nagu Issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette. 
23  Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu Issand oli käskinud Moosese läbi. 

4. Moosese 28
1  Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: 
2  „Käsi Iisraeli lapsi ja ütle neile: Pidage meeles, et te peate tooma selleks seatud ajal mu ohvrianni, mu leiva, mulle healõhnaliseks tuleohvriks! 
3  Ja ütle neile: See tuleohver, mille te peate tooma Issandale, on niisugune: iga päev kaks aastast veatut oinastalle alaliseks põletusohvriks; 
4  üks tall ohverda hommikul ja teine tall ohverda õhtul; 
5  ja roaohvriks olgu kaks toopi peent jahu, segatud kolme kortli tambitud õliga! 
6  See on alaline põletusohver, mis Siinai mäe juures seati healõhnaliseks tuleohvriks Issandale. 
7  Ja selle juurde olgu joogiohvriks kolm kortlit ühe talle kohta; joogiohver vägijoogist valatagu Issandale pühamus! 
8  Ja teine tall ohverda õhtul, samuti nagu hommikune koos roaohvri ja selle joogiohvriga; ohverda see healõhnaliseks tuleohvriks Issandale! 
9  Aga hingamispäeval olgu kaks aastast veatut oinastalle ja roaohvriks kaks kannu õliga segatud peent jahu koos selle juurde kuuluva joogiohvriga! 
10  See on hingamispäeva põletusohver igal hingamispäeval, peale alalise põletusohvri ja selle juurde kuuluva joogiohvri. 
11  Ja iga kuu esimesel päeval tooge Issandale põletusohvriks kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast veatut oinastalle, 
12  ja pool külimittu õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe härjavärsi kohta ja kaks kannu õliga segatud peent jahu roaohvriks jäära kohta, 
13  ja üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks ühe talle kohta; see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale. 
14  Ja nende juurde kuuluvaks joogiohvriks olgu poolteist toopi veini härjavärsi, toop jäära ja kolm kortlit talle kohta; see on noorkuu põletusohver igas aasta kuus. 
15  Ja peale alalise põletusohvri ning selle juurde kuuluva joogiohvri tuleb ohverdada Issandale patuohvriks üks noor sikk. 
16  Ja esimese kuu neljateistkümnendal päeval on paasapüha Issanda auks. 
17  Ja sama kuu viieteistkümnendal päeval on püha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba! 
18  Esimesel päeval on pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! 
19  Ja tooge tuleohvriks, põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud! 
20  Ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks ohverdage õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi ja kaks kannu jäära kohta! 
21  Aga iga talle kohta neist seitsmest tallest ohverda üks kann! 
22  Ja teie eest lepituse toimetamiseks olgu patuohvriks üks sikk! 
23  Need ohverdage peale hommikuse põletusohvri, mis on alaliseks põletusohvriks! 
24  Sel viisil ohverdage seitse päeva iga päev leiba, healõhnalist tuleohvrit Issandale; ohverdage seda koos selle juurde kuuluva joogiohvriga lisaks alalisele põletusohvrile! 
25  Ja seitsmendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! 
26  Ja uudsevilja päeval, kui te toote uudse roaohvri Issandale oma nädalatepühal, olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! 
27  Siis tooge healõhnaliseks põletusohvriks Issandale kaks noort härjavärssi, üks jäär ja seitse aastast oinastalle 
28  ning nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära 
29  ja kann iga talle kohta neist seitsmest tallest; 
30  ja üks noor sikk teie eest lepituse toimetamiseks! 
31  Ohverdage need lisaks alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile – need olgu teil veatud – ja nende juurde kuulugu joogiohvrid! 

4. Moosese 29
1  Ja seitsmenda kuu esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu; see olgu teile sarve puhumise päevaks! 
2  Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast veatut oinastalle 
3  ja nende juurde kuuluvaks roaohvriks õliga segatud peent jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära 
4  ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest, 
5  ja üks noor sikk patuohvriks, teie eest lepituse toimetamiseks! 
6  See olgu lisaks noorkuu põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile, samuti alalisele põletusohvrile ja selle juurde kuuluvale roaohvrile ning nende juurde kuuluvaile kohustuslikele joogiohvritele kui healõhnaline tuleohver Issandale! 
7  Ja sellesama seitsmenda kuu kümnendal päeval olgu teil pühalik kokkutulek, siis alandage oma hinged, ühtegi tööd ärge tehke! 
8  Siis ohverdage põletusohvriks, Issandale meeldivaks lõhnaks, üks noor härjavärss, üks jäär, seitse aastast oinastalle; need olgu teil veatud! 
9  Ja nende juurde kuulugu roaohvrina õliga segatud peen jahu, pool külimittu härjavärsi, kaks kannu jäära 
10  ja üks kann iga talle kohta neist seitsmest tallest! 
11  Üks noor sikk olgu patuohvriks peale lepitus-patuohvri ja alalise põletusohvri koos selle juurde kuuluva roaohvri ja joogiohvritega. 

Psalm 38
12  Mu armsad ja mu sõbrad hoiduvad eemale mu hädast ja mu omaksed seisavad kaugel. 
13  Kes mu hinge püüavad, need seavad mulle võrke, ja kes mulle paha otsivad, need kõnelevad hukatusest, ja nad mõtlevad pettusele kogu päeva. 
14  Ent mina olen nagu kurt, ei ma kuule, ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud. 
15  Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vasturääkimist. 
16  Sest sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad! 
17  Sest ma ütlen: Ärgu minust rõõmustagu need, kes mu jala vääratusel suurustasid mu vastu! 
18  Ma olen ju kukkumas ja mu valu on alati mu ees. 
19  Sest ma pean tunnistama oma pahategu, ma olen mures oma patu pärast. 
20  Aga mu vaenlased elavad hästi, nad on vägevad, ja palju on neid, kes mind asjata vihkavad 
21  ja kes head tasuvad kurjaga, kes on mu vastased, sellepärast et ma head taga nõuan. 
22  Ära mind hülga, Issand, mu Jumal, ära ole minust kaugel! 

Luuka 8
1  Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist olid temaga 
2  ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse kurja vaimu oli välja läinud, 
3  ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga. 
4  Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga: 
5  „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle. 
6  Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. 
7  Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. 
8  Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!” 
9  Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. 
10  Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. 
11  See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna. 
12  Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. 
13  Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. 
14  Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. 
15  Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. 
16  Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambijalale, et tuppa astujad näeksid valgust. 
17  Sest midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. 
18  Pidage siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat.”