Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 95

Kolmapäev, 05. aprill 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 5Ms 2:24-37
  • 5Ms 3
  • 5Ms 4:1-14
  • Lk 10:25-42
  • Lk 11:1-4
  • Ps 41:7-13

5. Moosese 2
24  „Võtke kätte, asuge teele ja minge üle Arnoni jõe! Vaata, ma annan su kätte emorlase Siihoni, Hesboni kuninga ja tema maa. Alustage vallutamist ja tapelge ta vastu sõjas! 
25  Juba täna ma hakkan panema hirmu ja kartust sinu ees rahvaste peale kogu taeva all: kui nad kuulevad kuuldust sinust, siis nad vabisevad ja värisevad su ees.” 
26  Ja ma läkitasin käskjalad Kedemoti kõrbest Hesboni kuninga Siihoni juurde rahusõnumitega, öeldes: 
27  „Ma tahan su maast läbi minna. Ma käin ainult mööda teed, ma ei kaldu paremat ega vasakut kätt. 
28  Müü mulle raha eest rooga söömiseks ja anna mulle raha eest vett joomiseks! Ma tahan ainult jala läbi minna, 
29  nagu mind lubasid teha Eesavi järglased, kes elavad Seiris, ja moabid, kes elavad Aaris, kuni ma jõuan üle Jordani maale, mille Issand, meie Jumal, meile annab!” 
30  Aga Siihon, Hesboni kuningas, ei tahtnud meid läbi lasta, sest Issand, su Jumal, paadutas ta vaimu ja tegi ta südame kõvaks, et anda teda su kätte, nagu see nüüd ongi sündinud. 
31  Ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma hakkan su kätte andma Siihonit ja tema maad. Hakka seda vallutama, ta maad omandama!” 
32  Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Jahsasse. 
33  Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast. 
34  Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootuks kõik linna mehed, naised ja lapsed; me ei jätnud alles ühtegi põgenikku. 
35  Me riisusime endile ainult karjad, samuti saagi vallutatud linnadest. 
36  Aroerist, mis on Arnoni jõe kaldal, ja jõeorus olevast linnast kuni Gileadini ei olnud linna, mis oleks olnud meile kõrge. Selle kõik andis Issand, meie Jumal, meie kätte. 
37  Üksnes ammonlaste maad sa ei puudutanud, kogu Jabboki jõe äärt, ja mäestikulinnu ega muud, mida Issand, meie Jumal, oli keelanud. 

5. Moosese 3
1  Siis me pöördusime ja läksime üles mööda Baasani teed. Ja Oog, Baasani kuningas, tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Edreisse. 
2  Ja Issand ütles mulle: „Ära karda teda, sest ma annan su kätte tema ja kogu ta rahva ning maa! Talita temaga, nagu sa talitasid Siihoniga, emorlaste kuningaga, kes elas Hesbonis!” 
3  Ja Issand, meie Jumal, andis meie kätte ka Baasani kuninga Oogi ja kogu ta rahva; ja me lõime teda, laskmata põgeneda ainsatki. 
4  Ja me vallutasime siis kõik ta linnad; ei olnud linna, mida me temalt ei võtnud: kuuskümmend linna, kogu Argobi piirkonna, Oogi kuningriigi Baasanis. 
5  Kõik need linnad olid kindlustatud kõrge müüriga, väravate ja riividega, peale lahtiste linnade, mida oli suur hulk. 
6  Ja me hävitasime need sootuks, nagu me talitasime Siihoniga, Hesboni kuningaga, hävitades sootuks kõik linnade mehed, naised ja lapsed, 
7  aga kõik karjad ja linnadest saadava saagi me riisusime enestele. 
8  Tol korral me võtsime kahe emorlaste kuninga käest selle maa, mis on siinpool Jordanit Arnoni jõest kuni Hermoni mäeni – 
9  siidonlased hüüavad Hermonit Sirjoniks, aga emorlased hüüavad seda Seniiriks -, 
10  kõik lausikmaa linnad ja kogu Gileadi ja kogu Baasani kuni Salkani ja Edreini, Oogi kuningriigi linnad Baasanis. 
11  Sest ainult Oog, Baasani kuningas, oli järele jäänud viimseist refalasist. Vaata, tema säng, raudsäng, eks see ole ammonlaste Rabbas? See on üheksa küünart pikk ja neli küünart lai, hariliku küünra järgi. 
12  Selle maa me võtsime tol korral oma valdusesse; maa, alates Aroerist, mis on Arnoni jõe ääres, ja poole Gileadi mäestikust ning selle linnad andsin ma ruubenlastele ja gaadlastele. 
13  Ja ülejäänud Gileadi ja kogu Baasani, Oogi kuningriigi, andsin ma Manasse poolele suguharule, kogu Argobi piirkonna; kogu seda Baasanit hüütakse refalaste maaks. 
14  Jair, Manasse poeg, võttis kogu Argobi piirkonna gesurlaste ja maakatlaste piirini ja nimetas selle osa Baasanit oma nime järgi „Jairi telklaagriteks”, nagu see on tänapäevani. 
15  Ja Maakirile ma andsin Gileadi. 
16  Ja ruubenlastele ja gaadlastele ma andsin Gileadist kuni Arnoni jõeni, jõe keskjooksuni – see on piiriks, ja kuni Jabboki jõeni, ammonlaste piirini, 
17  ja lausikmaa ja Jordani ja piirkonna Kinneretist kuni lausikmaa mereni, Soolamereni allpool Pisgaa järsakut päikesetõusu pool. 
18  Ja ma käskisin tol korral teid, öeldes: „Issand, teie Jumal, on andnud teile pärandiks selle maa. Minge, kõik vahvad mehed, relvastatult oma vendade Iisraeli laste ees! 
19  Ainult teie naised ja lapsed ning karjad – ma tean, et teil on palju loomi – jäägu linnadesse, mis ma teile olen andnud, 
20  kuni Issand annab rahu teie vendadele, nõnda nagu teilegi, ja nemadki on vallutanud maa, mille Issand, teie Jumal, annab neile teisel pool Jordanit. Siis pöördugu igaüks tagasi oma maaomandile, mille ma teile olen andnud.” 
21  Ja ma käskisin tol korral Joosuat, öeldes: „Sinu silmad on näinud kõike, mis Issand, teie Jumal, on teinud nende kahe kuningaga: nõnda teeb Issand iga kuningriigiga, millest sa läbi lähed. 
22  Ärge kartke neid, sest Issand, teie Jumal, sõdib ise teie eest!” 
23  Ja ma anusin tol korral Issandat, öeldes: 
24  „Issand Jumal! Sina oled oma sulasele hakanud näitama oma suurust ja oma vägevat kätt. Kas on jumalat taevas või maa peal, kes suudaks teha sinu tegusid ja vägitöid? 
25  Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teisel pool Jordanit, teisel pool seda ilusat mäestikku ja Liibanoni!” 
26  Aga Issand vihastus mu peale teie pärast ega kuulnud mind. Ja Issand ütles mulle: „Küllalt sulle! Ära enam räägi mulle sellest asjast! 
27  Mine üles Pisgaa tippu ja tõsta oma silmad lääne ja põhja ja lõuna ja ida poole ja vaata silmaga, sest üle selle Jordani sina ei lähe. 
28  Ja anna Joosuale käsk ja kinnita teda, sest tema läheb üle selle rahva ees ja tema annab neile pärisosaks maa, mida sa näed!” 
29  Ja me jäime orgu Beet-Peori kohale. 

5. Moosese 4
1  Ja nüüd, Iisrael, kuule määrusi ja seadlusi, mida mina teid õpetan pidama, et te elaksite ja läheksite ning päriksite maa, mille Issand, teie vanemate Jumal, teile annab. 
2  Ärge lisage midagi sellele, milleks mina teid kohustan, ja ärge võtke midagi ära, vaid pidage Issanda, oma Jumala käske, mis mina teile annan! 
3  Teie silmad on näinud, mida Issand tegi Baal-Peoriga, sest igaühe, kes käis Baal-Peori järel, hävitas Issand, su Jumal, sinu keskelt. 
4  Aga teie, kes hoidsite Issanda, oma Jumala poole, olete tänapäeval kõik elus. 
5  Vaata, ma olen teile õpetanud määrusi ja seadlusi, nagu Issand, mu Jumal, mind on käskinud, et te teeksite nõnda sellel maal, mida te lähete pärima. 
6  Pidage neid ja tehke nende järgi, sest see on teie tarkus ja teie mõistus rahvaste silmis, kes ütlevad kõiki neid seadusi kuuldes: „See suur rahvas on tõesti tark ja mõistlik rahvas!” 
7  Sest kas on teist suurt rahvast, kellele jumalad on nii lähedal nagu Issand, meie Jumal, iga kord kui me teda hüüame? 
8  Ja kas on teist suurt rahvast, kellel on nii õiglased määrused ja seadlused, nagu kogu see Seadus, mille ma täna panen teie ette? 
9  Ole ainult valvel ja hoia väga oma hinge, et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, ja et need ei lahkuks su südamest kogu su eluaja, ja kuuluta oma lastele ja lastelastele, 
10  mis sündis päeval, mil sa seisid Issanda, oma Jumala ees Hoorebil, kui Issand mulle ütles: „Kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma, niikaua kui nad elavad maa peal, ja õpetaksid seda oma lastelegi.” 
11  Ja te astusite ligi ning seisite mäe all, mägi aga põles tules taeva südameni, ümber tume pilv ja pimedus. 
12  Ja Issand rääkis teiega tule keskelt. Te kuulsite sõnade kõla, aga te ei näinud kuju, oli ainult hääl. 
13  Ja tema tegi teile teatavaks oma seaduse, mida ta käskis teid täita – need kümme käsku; ja ta kirjutas need kahele kivilauale. 
14  Ja mind käskis Issand tol korral õpetada teile määrusi ja seadlusi, et te teeksite nende järgi sellel maal, mida te lähete pärima. 

Psalm 41
7  Ja kui keegi tuleb mind vaatama, siis ta räägib valet; tema süda kogub enesesse nurjatust; ta läheb välja ja räägib seda edasi. 
8  Kõik mu vihamehed sosistavad isekeskis minust, nad mõtlevad kurja minu vastu, öeldes: 
9  „Hukatuse märk on tema küljes, ja see, kes kord on maas, ei tõuse enam!” 
10  Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kanna mu vastu. 
11  Aga sina, Issand, ole mulle armuline ja aita mind üles, siis ma tasun neile kätte! 
12  Sellest ma tunnen, et olen sulle meeltmööda, kui mu vaenlane ei saa hõisata minu pärast. 
13  Minu laitmatuse pärast sa pead mind ülal ja lased mind jäädavalt seista sinu ees. 

Luuka 10
25  Ja vaata, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pä igavest elu?” 
26  Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” 
27  Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” 
28  Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!” 
29  Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?” 
30  Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. 
31  Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. 
32  Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. 
33  Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale 
34  ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. 
35  Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” 
36  Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” 
37  Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!” 
38  Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. 
39  Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. 
40  Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!” 
41  Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, 
42  aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.” 

Luuka 11
1  Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: „Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!” 
2  Aga tema ütles neile: „Kui te palvetate, siis ütelge: Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! 
3  Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, 
4  ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”