Ristimine

Ristimine on Issanda poolt seatud vaimulik talitus (Mt 28:19), mis teostatakse uskliku vee alla kastmise teel.

Ristimine tähendab Jumala ja inimeste ees seda, et ristitav on juba loobunud oma vanast elust ja uuestisünni kaudu astunud eluosadusse Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmisega. Jeesuse Jumala Pojaks ja oma päästjaks tunnistamine on niivõrd oluline, et ilma selleta pole ristimisel mingit tõelist tähendust.

Jeesus andis oma jüngritele korralduse:  “Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud” (Mt 28:19-20). Kuigi Jeesus ise on ilma patuta, siis ometi lasi ta ennast Jordani jões ristida, andes selle läbi kogudusele ka eeskuju. Sama käskis ka Jeesus jüngritel teha. Jeesuse käsu järgi ristitakse Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse.

Kuna Oleviste koguduses ristitakse ainult usklikuks saanud inimesi, siis ei praktiseerita väikelaste ristimist. Väikelapsi koguduse pastorid õnnistavad.

Pärast ristimist õnnistatakse ristitav koguduse liikmeks

Ristimine on märk maapealsesse kogudusse kuulumisest. “Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest” (Ap 2:41). Seda põhimõtet järgivad kõik kristlikud kogudused.

Oleviste kogudustes on tavaks, et ristimiskandidaat annab oma isiklikust usust tunnistuse koguduse juhatuse ees, kes kinnitab ristimiskandidaadi soovi kogudusega liituda. Koguduse liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku avalduse alusel vaimulikult uuestisündinud ja usus ristitud inimesi. Koguduse liikme elu ja usulised tõekspidamised peavad vastama koguduse õpetusele ja põhimõtetele.

Eelnevalt on oluline, et ristitav oleks saanud õpetust kristliku usu põhitõdede kohta. Oleviste koguduses korraldatakse usu põhitõdede õpetamiseks Alfa kursust.

Oleviste kogudusega liitumiseks ja ristitud saamiseks tuleb ühendust võtta koguduse pastoritega.

Koostamisel on kasutatud käsiraamatut “Vaimulikud talitused Eesti EKB Koguduste Liidus” (Osvald Tärk).