Lapse õnnistamine

Lapse õnnistamise talituse keskmes on eestpalve lapse eest. Talituse käigus usaldatakse laps Jumala hoole ja armu alla. Samuti palvetatakse, et vanematel oleks tarkust last jumalakartlikult kasvatada.

Laste õnnistamise kohta ei ole meil Jeesuse käsku, küll aga Jeesuse eeskuju (Mk 10:13-16): “Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.” Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale.”

Piiblis pole ettekirjutust selle kohta, kui vanalt peaks lapse õnnistamise läbi viima. Siiski on soovitatav viia talitus läbi enne lapse aastaseks saamist, kuna selles vanuses püsib laps veel rahulikult vanemate süles. Kuna tegemist on eestpalvega, siis ei ole tingimata vajalik vanemate kuulumine kogudusse. Õnnistamistalituse läbi ei saa ka laps koguduse liikmeks.

Õnnistamistalitus toimub koguduse pühapäevasel jumalateenistusel või vanemate soovi korral lapse kodus või muul ajal kirikus.

Lapsele antakse koguduse poolt õnnistamise päeval ka õnnistamistunnistus.

Lapse õnnistamise läbiviimiseks tuleb ühendust võtta koguduse pastoritega Õnnistamistunnistuse jaoks on vaja saata lapse täisnimi, sünnikuupäev, sobiv õnnistamise kuupäev ja vanemate nimed.

Koostamisel on kasutatud käsiraamatut “Vaimulikud talitused Eesti EKB Koguduste Liidus” (Osvald Tärk).