Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 242

Neljapäev, 29. august 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Aj 35:20-27
  • 2Aj 36
  • 2Kr 3:7-18
  • Ps 104:19-30

2. Ajaraamat 35
20  Pärast kõike seda, kui Joosija oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres; ja Joosija läks temale vastu. 
21  Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema: „Mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks!” 
22  Aga Joosija ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda; ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu. 
23  Aga kütid ambusid kuningas Joosijat; ja kuningas ütles oma sulastele: „Viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud!” 
24  Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid Joosijat. 
25  Ja Jeremija tegi Joosija pärast nutulaulu; kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosijast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks; ja vaata, need on Nutulauludes kirja pandud. 
26  Ja muud Joosija lood ja tema vagad teod, mis vastasid Issanda Seaduse eeskirjale, 
27  tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus. 

Psalm 104
19  Ta on teinud kuu aegade näitajaks, päike teab oma loojakut. 
20  Kui sa teed pimeduse, siis tuleb öö ja kõik metsloomad roomavad välja. 
21  Noored lõvid möirgavad saaki ning nõuavad Jumalalt oma toidust. 
22  Päike tõuseb, nemad koristavad end ja heidavad maha oma asemeile. 
23  Siis väljub inimene oma tööle ja oma tegemistele õhtuni. 
24  Kui palju on sinu töid, Issand! Sa oled nad kõik teinud targasti. Maa on täis sinu looduid. 
25  Siin on meri, suur ja lai; seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri; 
26  seal ujuvad laevad; seal on Leviatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. 
27  Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. 
28  Sa annad neile, ja nad korjavad kokku; sina avad oma käe, ja nende kõhud saavad täis head. 
29  Sa peidad oma palge, ja nad ehmuvad; sa võtad ära nende hingeõhu, nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu. 
30  Sa läkitad välja oma vaimu, ja nad luuakse, ja sina uuendad maa näo. 

2. Korintose 3
7  Aga kui juba kirjatähtedega kividesse uuristatud surmateenistus sündis kirkuses, nii et Iisraeli lapsed ei suutnud vaadata Moosese palgesse selle kirkuse pärast, mis ometi oli kaduv, 
8  kuidas siis vaimuteenistus ei peaks sündima veelgi suuremas kirkuses? 
9  Kui juba hukkamõistuteenistusel oli kirkus, siis on õigeksmõistuteenistus veel palju suurem kirkuselt. 
10  Ning toona kirgastatu ei olegi praegu enam kirgas selle võrratu kirkuse kõrval. 
11  Jah, kui kõrvalejäetav juba oli täis kirkust, kui palju enam on kirkuses see, mis jääb! 
12  Et meil nüüd on niisugune lootus, siis võime toimida täie julgusega 
13  ega pane Moosese kombel katet oma palgele, et Iisraeli lapsed ei saaks vaadata selle lõppu, mis on kaduv. 
14  Kuid nende mõtteviis on paadunud. Veel tänapäevani jääb Vana Testamendi lugemise peale seesama kate, seda ei kergitata, sest see eemaldatakse alles Kristuses. 
15  Tänapäevani, iga kord kui Moosest loetakse, lasub kate nende südamel. 
16  Aga kui nende süda pöördub Issanda poole, siis võetakse kate ära. 
17  Ent Issand on Vaim, ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 
18  Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.