Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 56

Pühapäev, 25. veebruar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Ms 37
  • 2Ms 38
  • Mk 8:14-38
  • Mk 9:1
  • Õp 6:1-11

Õpetussõnad 6
1  Mu poeg, kui oled hakanud käendajaks oma ligimesele, kui oled löönud kätt võõra heaks,
2  kui oled oma suu sõnade pärast võrku mässitud, oma suu sõnade pärast kinni püütud,
3  siis tee ometi, mu poeg, enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse: mine, alanda ennast ja anu oma ligimest!
4  Ära anna und oma silmadele ega suikumist laugudele!
5  Päästa end gasellina lõksu eest või otsekui lind püüdja käest!
6  Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks!
7  Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat,
8  valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse.
9  Kui kaua sa, laisk, magad, millal sa ärkad unest?
10  Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega,
11  siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel ja puudus nagu relvastatud mees.

Markuse 8
14  Nad olid unustanud kaasa võtta leiba, neil polnud paadis kaasas midagi peale ühe leiva.
15  Ja Jeesus kinnitas neile: „Vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Heroodese haputaignast!”
16  Ja nemad arutasid omavahel: „See ongi see, et meil ei ole leiba!”
17  Seda märgates ütles Jeesus neile: „Mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva?
18  Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles,
19  kui ma viis leiba murdsin viiele tuhandele, mitu korvitäit palakesi te korjasite?” Nad ütlesid talle: „Kaksteist.”
20  „Kui seitse leiba oli neljale tuhandele, mitu korvitäit palakesi te siis korjasite?” Ja nad ütlesid: „Seitse.”
21  Ja Jeesus ütles neile: „Kas te ikka veel ei saa aru?”
22  Ja nad tulid Betsaidasse ja Jeesuse juurde toodi pime ja paluti, et Jeesus teda puudutaks.
23  Ja Jeesus haaras kinni pimeda käest, viis ta külast välja ja sülitas ta silmadesse, pani käed ta peale ja küsis temalt: „Kas sa näed midagi?”
24  Pime vaatas üles ja ütles: „Ma näen inimesi, sest ma märkan neid nagu puid kõndimas.”
25  Seejärel pani Jeesus uuesti käed ta silmadele ja ta sai täiesti terveks ja nägi kõike selgesti.
26  Ja Jeesus saatis ta koju, öeldes: „Ära mine külasse!”
27  Ja Jeesus ja ta jüngrid läksid edasi Filippuse Kaisarea küladesse. Ja teel küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed minu olevat?”
28  Aga nemad ütlesid talle: „Ristija Johannese, ja teised Eelija, teised aga ühe prohveteist.”
29  Ja tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Sina oled Messias!”
30  Ja ta hoiatas neid, et nad midagi tema kohta ei räägiks.
31  Ja Jeesus hakkas neid õpetama, et Inimese Poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma.
32  Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima.
33  Aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust: „Tagane, vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil!”
34  Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle,
35  sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle.
36  Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele?
37  Sest mis oleks inimesel anda oma hinge lunahinnaks?
38  Jah, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielurikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isa kirkuses koos pühade inglitega.”

Markuse 9
1  Ja ta ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega.”

2. Moosese 37
1  Ja Betsaleel tegi akaatsiapuust laeka, kaks ja pool küünart pika, poolteist küünart laia ja poolteist küünart kõrge.
2  Ta kardas selle puhta kullaga seest- ja väljastpoolt ja tegi sellele kuldpärja ümber.
3  Ta valas sellele neli kuldrõngast nelja jala jaoks: kaks rõngast ühte külge ja kaks rõngast teise külge.
4  Ta tegi akaatsiapuust kandekangid ja kardas need kullaga.
5  Ta pistis kangid rõngastesse laeka külgedel, laeka kandmiseks.
6  Ta tegi puhtast kullast lepituskaane, kaks ja pool küünart pika ja poolteist küünart laia.
7  Ta tegi kullast kaks keerubit; ta tegi need sepisena lepituskaane kumbagi otsa,
8  ühe keerubi ühte ja teise keerubi teise otsa; ta tegi kummaski otsas olevad keerubid lepituskaanega ühest tükist.
9  Keerubid sirutasid oma tiivad ülespoole, kattes oma tiibadega lepituskaant, ja nende palged olid vastamisi; keerubite palged olid lepituskaane poole.
10  Ja ta tegi akaatsiapuust laua, kaks küünart pika, küünar laia ja poolteist küünart kõrge.
11  Ta kardas selle puhta kullaga ja tegi sellele kuldpärja ümber.
12  Ta tegi sellele kämblalaiuse põõna ümber ja tegi ümber põõna kuldpärja.
13  Ta valas sellele neli kuldrõngast ja kinnitas rõngad nelja nurga külge selle nelja jala juures.
14  Rõngad olid otse põõna kõrval kangide asemeiks laua kandmisel.
15  Ta tegi akaatsiapuust kangid laua kandmiseks ja kardas need kullaga.
16  Ja ta tegi puhtast kullast riistad, mis olid laua peal: vaagnad ja kausid, peekrid ja kannud joogiohvri toomiseks.
17  Ja ta tegi puhtast kullast lambijala; ta tegi selle lambijala koos aluse ja harudega sepisetööna; selle karikakesed, nupud ja õiekesed olid sellega ühest tükist.
18  Selle küljest lähtus kuus haru: ühest küljest kolm lambijala haru ja teisest küljest kolm lambijala haru.
19  Ühel harul oli kolm mandliõiekujulist karikakest nupu ja õiekesega, samuti oli teisel harul kolm mandliõiekujulist karikakest nupu ja õiekesega; nõnda oli neil kuuel harul, mis lambijalast lähtusid.
20  Aga lambijalal enesel oli neli mandliõiekujulist karikakest nupu ja õiekesega:
21  iga harupaari all oli üks nupp neil kuuel harul, mis lambijalast väljusid.
22  Nupud ja harud olid sellega ühest tükist, tervikliku sepisetööna puhtast kullast.
23  Ja ta tegi sellele seitse lampi ning puhtast kullast tahikäärid ja tahikarbid.
24  Ta tegi selle koos kõigi selle riistadega ühest talendist puhtast kullast.
25  Ja ta tegi akaatsiapuust suitsutusaltari, küünar pika ja küünar laia, neljanurgelise ja kaks küünart kõrge; sarved olid sellega ühest tükist.
26  Ta kardas selle puhta kullaga, selle pealise, küljed ümberringi ja sarved; ja ta tegi sellele kuldääre ümber.
27  Ta tegi sellele kaks kuldrõngast selle ääre alla, kahele poole, kumbagi külge asemeiks kangidele, millega seda kanti.
28  Ta tegi kangid akaatsiapuust ja kardas need kullaga.
29  Ja ta valmistas püha võideõli ja puhast, healõhnalist suitsutusrohtu rohusegajate viisil.

2. Moosese 38
1  Ja ta tegi akaatsiapuust põletusohvrialtari, viis küünart pika ja viis küünart laia, neljanurgelise ja kolm küünart kõrge.
2  Ta tegi selle neljale nurgale sarved; sarved olid sellega ühest tükist; ja ta kardas selle vasega.
3  Ta tegi kõik altari riistad, tuhanõud, labidad, piserdusnõud, hargid ja sütepannid; kõik selle riistad ta tegi vasest.
4  Ta tegi altarile võrestiku, võrgukujulise töö vasest, ääre alla, altpoolt vaadates poole altarini.
5  Ta valas neli rõngast vaskvõrestiku neljale nurgale kangide asemeiks.
6  Ta tegi akaatsiapuust kandekangid ja kardas need vasega.
7  Ta pistis kandekangid rõngastesse altari külgedel; ta tegi selle laudadest õõnsakujulisena.
8  Ja ta tegi vaskpesemisnõu ja selle vaskjala nende teenistuses olevate naiste peeglitest, kes teenisid kogudusetelgi ukse juures.
9  Ja ta tegi õue: lõunapoolses küljes, keskpäeva pool, oli õuel sada küünart korrutatud linasest lõimest eesriideid,
10  nende kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast.
11  Nõndasamuti oli põhjapoolses küljes sada küünart eesriideid, nende kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast.
12  Läänepoolses küljes oli viiskümmend küünart eesriideid, nende kümme sammast ja kümme jalga; sammaste haagid ja põrgad olid hõbedast.
13  Idapoolses küljes, päikesetõusu pool, oli viiskümmend küünart eesriideid:
14  ühel pool oli viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast ja kolm jalga,
15  samuti oli teisel pool; ühel ja teisel pool õueväravat oli võrdselt viisteist küünart eesriideid, nende kolm sammast ja kolm jalga.
16  Kõik eesriided ümber õue olid korrutatud linasest lõimest.
17  Sammaste jalad olid vasest, sammaste haagid ja põrgad hõbedast, nende nupud hõbedaga karratud; kõigil õue sammastel olid hõbepõrgad.
18  Õuevärava kate oli kirjatud töö sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest, kakskümmend küünart pikk, laiusele vastavalt viis küünart kõrge, nagu muud õue eesriided.
19  Nende neli sammast ja neli jalga olid vasest, nende haagid hõbedast, nende nuppude kard ja põrgad samuti hõbedast.
20  Kõik elamu ja ümber oleva õue vaiad olid vasest.
21  See on elamu, tunnistuselamu kulude arvestus, mis tehti Moosese käsul; selle tegid leviidid preester Aaroni poja Iitamari juhatusel:
22  Betsaleel, Huuri poja Uuri poeg Juuda suguharust on valmistanud kõik, milleks Issand oli Moosesele käsu andnud,
23  ja koos temaga Oholiab, Ahisamaki poeg Daani suguharust, kui sepp ning osav kuduja ja kangakirjaja sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime kasutades.
24  Kõike kulda, mis oli kõigutusohvri kuld, mida tööks tarvitati kõigi pühamu tööde juures, oli kakskümmend üheksa talenti ja seitsesada kolmkümmend seeklit püha seekli järgi.
25  Ja hõbedat neilt, kes koguduse hulgast olid ära loetud, oli sada talenti ja tuhat seitsesada seitsekümmend viis seeklit püha seekli järgi,
26  üks beka pea kohta, see on pool seeklit püha seekli järgi kõigilt, kes astusid äraloetute hulka, kahekümneaastased ja üle selle, kuuesaja kolme tuhande viiesaja viiekümnelt.
27  See sada talenti hõbedat oli pühamu jalgade ja eesriide jalgade valamiseks, sada talenti sajaks jalaks, talent iga jala jaoks.
28  Aga sellest tuhande seitsmesaja seitsmekümne viiest seeklist tegi ta sammastele haagid, kardas nende nupud ja valmistas põrgad.
29  Kõigutusohvri vaske oli seitsekümmend talenti ja kaks tuhat nelisada seeklit.
30  Sellest tehti kogudusetelgi ukse jalad, vaskaltar ja selle küljes olev vaskvõrestik, kõik altari riistad,
31  ümberringi oleva õue jalad, õuevärava jalad, kõik telgi vaiad ja kõik ümberringi oleva õue vaiad.