Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 105

Pühapäev, 14. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 5Ms 23
  • 5Ms 24
  • 5Ms 25:1-19
  • Lk 16:19-31
  • Lk 17:1-10
  • Ps 45:10-17

5. Moosese 23
1  Ükski ei tohi võtta oma isa naist ega tõsta üles oma isa hõlma! 
2  Issanda kogudusse ei tohi tulla see, kes on kohitsetud pigistuse läbi või kellel on suguti ära lõigatud. 
3  Värdjas ei tohi tulla Issanda kogudusse, isegi mitte ta kümnes põlv ei tohi tulla Issanda kogudusse. 
4  Ammonlane ja moab ei tohi tulla Issanda kogudusse, isegi mitte kümnendas põlves ei tohi nad tulla Issanda kogudusse, mitte iialgi, 
5  sellepärast et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Beori poja Petoorist, Mesopotaamiast, sind needma. 
6  Aga Issand, su Jumal, ei tahtnud kuulata Bileami, vaid Issand, su Jumal, muutis needuse sulle õnnistuseks, sellepärast et Issand, su Jumal, sind armastas. 
7  Ära küsi mitte iialgi nende õnnest ja heast käekäigust kogu oma eluaja! 
8  Ära põlga edomlast, sest ta on su vend! Ära põlga egiptlast, sest sa oled olnud võõras tema maal! 
9  Lapsed, kes neile sünnivad kolmandas põlves, võivad tulla Issanda kogudusse. 
10  Kui sa asud sõjaleeri oma vaenlaste vastu, siis hoidu kõigest, mis on kurjast! 
11  Kui su hulgas on mees, kes ei ole puhas öösel juhtunu pärast, siis mingu ta väljapoole leeri; ta ei tohi tulla leeri. 
12  Aga õhtu jõudes ta pesku ennast veega, ja kui päike on loojunud, siis ta võib leeri tulla. 
13  Väljaspool leeri olgu sul üks paik, kuhu sa välja käid. 
14  Ja sul olgu labidake su relvade juures; kui sa väljas kükitad, siis kaeva sellega auguke ja kata kinni oma roe. 
15  Sest Issand, su Jumal, kõnnib keset su leeri, et päästa sind ja anda sinu vaenlased su kätte; seepärast olgu su leer püha, et ta ei näeks su juures mitte midagi sündsusevastast ega pöörduks sinust ära. 
16  Orja, kes oma isanda juurest on põgenenud sinu juurde, ära loovuta tema isandale! 
17  Ta asugu su juurde, sinu keskele paika, mille ta valib mõnes su väravaist, kus temale meeldib; ära tee temale liiga! 
18  Iisraeli tütarde hulgas ei tohi olla pühamu hoora ja Iisraeli poegade hulgas pühamu pordumeest. 
19  Sa ei tohi viia hoora palka ega koera hinda Issanda, oma Jumala kotta mõneks tõotusohvriks, sest ka need mõlemad on jäleduseks Issandale, su Jumalale. 
20  Oma vennalt ära võta kasu rahalt, elatustarbeilt või kõigelt muult, millelt saab võtta kasu! 
21  Võõrale sa võid laenata kasu peale, aga oma vennale sa ei tohi laenata kasu peale, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõiges, mille külge sa oma käe paned sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pä . 
22  Kui sa annad mõne tõotuse Issandale, oma Jumalale, siis ära viivita seda täitmast, sest Issand, su Jumal, nõuab tõesti seda sinult ja see oleks sulle patuks. 
23  Aga kui sa jätad tõotuse andmata, siis see ei ole sulle patuks. 
24  Pea seda, mis su huultelt on välja läinud, ja tee, mis sa vabatahtlikult oled tõotanud Issandale, oma Jumalale, nagu sa oma suuga oled rääkinud! 
25  Kui sa tuled oma ligimese viinamäele, siis võid süüa viinamarju, nii palju kui sa himustad ja et su kõht saab täis, aga oma taskusse ei tohi sa midagi panna. 
26  Kui sa tuled oma ligimese lõikamata vilja juurde, siis võid oma käega katkuda viljapäid, aga sa ei tohi panna sirpi oma ligimese vilja külge. 

5. Moosese 24
1  Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis, sellepärast et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast, 
2  ja kui siis naine läheb ära ta kojast ja tuleb ning saab teise mehe naiseks, 
3  aga see teine mees vihkab teda samuti ja kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab tema ära oma kojast, või kui see teine mees sureb, kes võttis tema enesele naiseks, 
4  siis tema esimene abielumees, kes tema ära saatis, ei või teda tagasi võtta, et ta saaks tema naiseks, pärast seda kui ta on saanud roojaseks, sest see oleks jäleduseks Issanda ees. Ära tee patuseks maad, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks! 
5  Kui mees äsja on võtnud naise, siis ta ei tarvitse sõtta minna; tema peale ärgu pandagu mingit muud kohustust, ta olgu üks aasta vaba oma pere jaoks ja ta rõõmustagu oma naist, kelle ta on võtnud! 
6  Käsikivi, isegi mitte pealmist kivi, ei tohi pandiks võtta, sest see oleks hinge pandiks võtmine. 
7  Kui tabatakse mees, kes on inimese varastanud oma vendadelt Iisraeli lastelt, orjastab selle ja müüb selle, siis peab see varas surema. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt! 
8  Hoidu pidalitõve nuhtluse eest, et sa täpselt paned tähele ja teed kõike, mis leviitpreestrid teile õpetavad; mis ma neile olen andnud käsuna, seda pidage hoolsasti! 
9  Tuleta meelde, mis Issand, su Jumal, tegi Mirjamile teel, kui te olite lahkunud Egiptusest! 
10  Kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine ta kotta temalt panti võtma! 
11  Jää õue, ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja õue! 
12  Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga, 
13  vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peal ja sind õnnistada; see olgu sulle õiguseks Issanda, su Jumala ees! 
14  Ära tee liiga kehvale ja viletsale palgalisele, olgu ta su vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais. 
15  Anna temale ta palk samal päeval, enne kui päike loojub, sest ta on kehv ja ta hing igatseb seda palka, et ta ei hüüaks su pärast Issanda poole – see oleks sulle patuks! 
16  Isasid ärgu surmatagu laste pärast ja lapsi ärgu surmatagu isade pärast: igaüks surmatagu oma patu pärast! 
17  Ära vääna võõra ja vaeslapse õigust, ja ära võta pandiks lesknaise riideid! 
18  Ja tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses, ja et Issand, su Jumal, lunastas sind sealt; sellepärast ma käsin sind seda teha! 
19  Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis! 
20  Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! 
21  Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele! 
22  Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha! 

5. Moosese 25
1  Kui meeste vahel on riid ja nad astuvad kohtu ette ja neile mõistetakse kohut, õige õigeks ja süüdlane süüdi, 
2  ja kui süüdlane on peksu väärt, siis käskigu kohtumõistja teda maha heita ja enese juuresolekul teda peksta, lugedes vastavalt tema süüle: 
3  temale antagu nelikümmend hoopi, mitte rohkem, et su venda su silma ees ei häbistataks, kui temale antakse veel rohkem hoope kui need. 
4  Ära seo kinni härja suud, kui ta pahmast tallab! 
5  Kui vennad elavad üheskoos, aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele; ta küdi heitku tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevenna kohustust! 
6  Ja esimest poega, kelle naine sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. 
7  Aga kui see mees ei nõustu võtma oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu: „Mu küdi keeldub oma venna nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehevenna kohustust.” 
8  Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu temaga. Aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb: „Ma ei ole nõus teda võtma”, 
9  siis astugu ta vennanaine vanemate silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu: „Nõnda tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu!” 
10  Ja temale pandagu Iisraelis nimeks „paljasjalgne pere”! 
11  Kui mehed kisklevad üksteisega ja ühe naine astub ligi, et päästa oma meest selle käest, kes teda peksab, sirutab oma käe välja ja haarab kinni selle häbemest, 
12  siis raiu temal käsi ära, su silm ärgu andku armu! 
13  Sul ärgu olgu kukrus kahesugust vaenaela, üks suurem ja teine väiksem! 
14  Sul ärgu olgu kojas kahesugust vakka, üks suurem ja teine väiksem! 
15  Sul olgu täis ja õige vaenael, täis ja õige vakk, et su päevi pikendataks maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 
16  Sest igaüks, kes teeb seda, on jäle Issandale, sinu Jumalale, igaüks, kes teeb kõverust. 
17  Tuleta meelde, mida Amalek tegi sulle teekonnal, kui sa lahkusid Egiptusest, 
18  kuidas ta tuli sulle tee peal vastu ja hävitas su järelväe, kõik väsinud su järelt, kui sa olid jõuetu ja roidunud, sest ta ei kartnud Jumalat! 
19  Ja kui Issand, su Jumal, annab sulle rahu kõigist su vaenlasist ümberkaudu maal, mille Issand, su Jumal, annab sulle pärisosaks pä , siis kustuta Amaleki mälestus taeva alt! Ära seda unusta! 

Psalm 45
10  Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas: kuninganna seisab su paremal käel Oofiri kullas. 
11  Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja! 
12  Siis kuningas himustab su ilu; sest ta on su isand; seepärast kummarda teda! 
13  Tüürose tütred tulevad annetustega, kõige rikkamad rahva hulgast panevad särama su palge. 
14  Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas; kuldlõngast on kootud ta rüü. 
15  Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid, ta sõbrannad, tuuakse tema järel su juurde. 
16  Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse. 
17  Su isade asemele astuvad su pojad, sa sead nad vürstideks kogu maal. 

Luuka 16
19  Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. 
20  Aga üks vaene, Laatsarus nimi, oli maas tema värava ees, täis paiseid, 
21  ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikka laualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. 
22  Siis sündis, et vaene suri, ja inglid kandsid ta Aabrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. 
23  Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Aabrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. 
24  Ja ta hüüdis: „Isa Aabraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis!” 
25  Aga Aabraham ütles: „Laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud, ja nõndasamuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. 
26  Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde.” 
27  Aga tema ütles: „Ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isakotta, 
28  sest mul on viis venda, et ta hoiataks neid, et nemadki ei satuks siia piinapaika!” 
29  Kuid Aabraham ütles: „Neil on Mooses ja Prohvetid, kuulaku nad neid!” 
30  Ent tema ütles: „Ei sugugi, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt!” 
31  Aabraham aga ütles talle: „Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks!”” 

Luuka 17
1  Aga Jeesus ütles oma jüngritele: „On võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. 
2  Talle oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule. 
3  Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks! 
4  Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: „Ma kahetsen”, andesta ikka talle!” 
5  Ja apostlid ütlesid Issandale: „Kasvata meie usku!” 
6  Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta merre!” ja see kuulaks teie sõna. 
7  Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: „Tule kohe siia ja istu lauda!”? 
8  Eks ta pigem ütle talle: „Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!” 
9  Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? 
10  Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.”