Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 107

Teisipäev, 16. aprill 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 5Ms 28:15-68
  • Lk 18:1-30
  • Ps 47:1-9

5. Moosese 28
15  Aga kui sa ei kuula Issanda, oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. 
16  Neetud oled sa linnas ja neetud oled sa väljal. 
17  Neetud on su korv ja su leivaküna. 
18  Neetud on su ihuvili ja su maapinna saak, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede talled. 
19  Neetud oled sa tulles ja neetud oled sa minnes. 
20  Issand saadab sulle needuse, segaduse ja ähvarduse kõiges, mille külge sa oma käe paned, mida sa teed, kuni sa hukkud ja kuni sa äkitselt kaod oma kurjade tegude pärast, sellepärast et sa mind oled maha jätnud. 
21  Issand nakatab su külge katkutõve, kuni see lõpetab sind sellelt maalt, mida sa lähed pärima. 
22  Issand lööb sind kõhetustõvega, palavikuga, põletikuga, kuumtõvega, põuaga, viljakõrvetuse ja -roostega, ja need jälitavad sind, kuni sa hukkud. 
23  Siis on su pea kohal olev taevas nagu vask ja su all olev maa nagu raud. 
24  Issand muudab su maa vihma tolmuks ja põrmuks: see sajab taevast su peale, kuni sa kaod. 
25  Issand paneb sind su vaenlaste ette kaotust kandma: ühte teed sa lähed nende vastu, aga seitset teed sa põgened nende eest, ja sa oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal. 
26  Su laibad jäävad roaks kõigile taeva lindudele ja maa loomadele ja ükski ei peleta neid. 
27  Issand lööb sind Egiptuse paisetega, katkumuhkudega, kärnadega ja sügelistega, millest sa ei parane. 
28  Issand lööb sind hullumeelsusega, sõgedusega ja meeltesegadusega. 
29  Sa kobad päise päeva ajal nagu pime, kes kobab pimeduses, ja su teed ei õnnestu: üksnes rõhutav ja röövitav oled sa kogu aja ja ükski ei päästa sind. 
30  Sa kihlud naisega, aga teine mees häbistab tema; sa ehitad koja, aga ei saa sinna asuda; sa istutad viinamäe, aga ei saa seda kasutada. 
31  Su härg tapetakse su silma all, aga sa ei saa sellest süüa; su eesel röövitakse su nähes, aga sa ei saa seda tagasi; su lambad ja kitsed antakse su vaenlastele, aga ükski ei aita sind. 
32  Su pojad ja su tütred antakse võõrale rahvale; su silmad näevad seda ja igatsevad neid päevast päeva, aga su käsi on jõuetu. 
33  Su maa vilja ja kogu su töötulu sööb sulle tundmatu rahvas; sa oled ainult rõhutav ja tõugatav kogu aja. 
34  Ja sa lähed hulluks vaate pärast, mida su silmad näevad. 
35  Issand lööb sind kurjade paisetega su põlvedel ja reitel, millest sa ei parane, jalatallast pealaeni. 
36  Issand viib sinu ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad, ühe rahva juurde, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad, ja seal sa teenid teisi jumalaid – puust ja kivist. 
37  Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu Issand sind ajab. 
38  Sa viid küll palju seemet põllule, aga saad koguda pisut, sest rohutirtsud õgivad selle. 
39  Sa istutad ja harid viinamägesid, aga veini sa ei saa juua ega talletada, sest ussid söövad marjad. 
40  Õlipuid on sul kogu su maa-alal, aga sa ei saa ennast õliga võida, sest su õlimarjad varisevad maha. 
41  Sa sünnitad poegi ja tütreid, aga need ei jää sinule, vaid nad lähevad vangi. 
42  Viljakahjurid vallutavad kõik su puud ja su maa vilja. 
43  Võõras, kes su keskel on, tõuseb üha kõrgemale sinust, sina aga vajud üha madalamale. 
44  Tema laenab sulle, aga sina ei saa temale laenata; tema saab peaks, aga sina jääd sabaks. 
45  Ja sinu peale tulevad kõik need needused, jälitavad sind ja tabavad sind, kuni sa hävid, sellepärast et sa ei ole võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält, et sa pead pidama tema käske ja seadlusi, mis ta sulle on andnud, 
46  ja need jäävad igaveseks ajaks tunnustähtedeks ja imetegudeks sinule ja su järglastele. 
47  Et sa ei ole teeninud Issandat, oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest, 
48  siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda Issand saadab su kallale, näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses. Ja ta paneb su kaela peale raudikke, kuni ta sinu on hävitanud. 
49  Issand toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas, rahva, kelle keelt sa ei mõista, 
50  jultunud rahva, kes ei hooli vanast ega anna armu noorele. 
51  See sööb ära su karja ja su maa vilja, kuni sa oled kadunud; see ei jäta sulle midagi, ei teravilja, veinivirret ega õli, ei veiste vasikaid ega lammaste ja kitsede tallesid, kuni ta sinu on hävitanud. 
52  Ja see ahistab sind kõigis su väravais, kuni varisevad su kõrged ja kindlad müürid, mille peale sa loodad kogu oma maal; see ahistab sind kõigis su väravais kogu su maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab. 
53  Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda Issand, su Jumal, sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab. 
54  Isegi su keskel oleva õrna ja hellitatud mehe silm vaatab kurjalt oma vennale ja naisele oma süles ja oma järelejäänud lastele, kes tal veel alles on, 
55  ega anna ühelegi neist oma laste lihast, mida ta ise sööb, sest midagi muud ei ole temale jäänud piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab kõigis su väravais. 
56  Su keskel olev õrn ja hellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalataldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja tütrele 
57  oma järelsünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais. 
58  Kui sa ei pea hoolsasti kõiki selle Seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nime, Issandat, oma Jumalat, 
59  siis teeb Issand erakordseks sinu nuhtlused ja sinu järglaste nuhtlused, suured ja kestvad nuhtlused, pahad ja kestvad nuhtlused. 
60  Ja ta saadab su kallale kõik Egiptuse tõved, mille ees sa tunned hirmu, ja need jäävad su külge. 
61  Ka kõiki muid haigusi ja kõiksugu nuhtlusi, millest ei ole kirjutatud selles Seaduse raamatus, saadab Issand su kallale, kuni sa hävid. 
62  Ja teid jääb pisut inimesi nende asemel, kes te olite rohkuse poolest nagu taevatähed, sellepärast et sa ei võtnud kuulda Issanda, oma Jumala häält. 
63  Ja nagu Issand tundis teist rõõmu, tehes teile head ja sigitades teid, nõnda tunneb Issand teist rõõmu, saates teid hukka ja hävitades teid, ja teid kistakse ära sellelt maalt, mida sa lähed pärima. 
64  Ja Issand pillutab sind kõigi rahvaste sekka, ühest maa äärest teise, ja sa teenid seal teisi jumalaid, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad – puust ja kivist. 
65  Ja nende rahvaste hulgas ei ole sul rahu, su jalatallal ei ole puhkepaika ja Issand annab sulle seal väriseva südame, kustuvad silmad ja masendatud hinge. 
66  Su elu ripub nagu juuksekarva küljes, sa värised ööd ja päevad ega ole kindel oma elu pärast. 
67  Sa ütled hommikul: „Oleks juba õhtu!” Aga õhtul sa ütled: „Oleks juba hommik!” kartuse pärast, mis täidab su südant, ja vaate pärast, mida su silmad näevad. 
68  Ja Issand saadab sind laevadega tagasi Egiptusesse, teekond, mille kohta ma sulle ütlesin: „Sa ei näe seda enam.” Ja seal te pakute endid müüa oma vaenlastele sulaseiks ja teenijaiks, aga ükski ei osta.” 

Psalm 47
1  Laulujuhatajale: Korahi laste laul. 
2  Plaksutage käsi, kõik rahvad! Hõisake Jumalale rõõmsa häälega! 
3  Sest Issand, Kõigekõrgem, on kardetav, ta on kogu ilmamaa suur kuningas. 
4  Tema heidab rahvad meie alla ja rahvahõimud meie jalge alla. 
5  Tema valib meile meie pärisosa, oma armsa Jaakobi toreduse. Sela. 
6  Jumal on üles läinud rõõmuhõisete saatel, Issand on üles läinud pasunahäälega. 
7  Mängige kiitust Jumalale, mängige kiitust! Mängige kiitust meie kuningale, mängige kiitust! 
8  Sest Jumal on kogu ilmamaa kuningas. Laulge temale kiituslaulu! 
9  Jumal on kuningas rahvaste üle, Jumal istub oma pühal aujärjel. 

Luuka 18
1  Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida: 
2  „Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. 
3  Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis: „Kaitse mu õigust mu vastase vastu!” 
4  Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi: „Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, 
5  ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks.”” 
6  Aga Issand ütles: „Te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb! 
7  Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? 
8  Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse! Ometi, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?” 
9  Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: 
10  „Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. 
11  Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. 
12  Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.” 
13  Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!” 
14  Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.” 
15  Aga Jeesuse juurde toodi ka lapsi, et ta neid puudutaks, aga seda nähes jüngrid sõitlesid toojaid. 
16  Ent Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles: „Laske lapsed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! 
17  Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.” 
18  Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: „Hea Õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu?” 
19  Jeesus ütles talle: „Miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks – Jumal. 
20  Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema!” 
21  Aga tema ütles: „Seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik.” 
22  Seda kuuldes ütles Jeesus talle: „Üks asi on sul veel vajaka: müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas, ning tule, järgne mulle!” 
23  Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. 
24  Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus: „Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki! 
25  Sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki.” 
26  Kuulajad küsisid: „Kes siis võib saada päästetud?” 
27  Ent tema ütles: „Inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik.” 
28  Peetrus ütles: „Vaata, meie oleme oma vara maha jätnud ja järgnenud sulle.” 
29  Tema aga ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pärast, 
30  kes mitmevõrra tagasi ei saaks sel ajal, ja tuleval ajastul igavest elu.”