Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 128

Teisipäev, 07. mai 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Km 7:8-25
  • Km 8
  • Jh 5:31-47
  • Õp 11:19-28

Kohtumõistjate 7
8  Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema telki; need kolmsada meest ta aga jättis; ja midjanlaste leer oli temast allpool orus. 
9  Ja sel ööl sündis, et Issand ütles temale: „Tõuse, mine alla leeri, sest ma annan selle su kätte! 
10  Aga kui sa kardad minna, siis mine alla leeri koos oma teenri Puuraga 
11  ja kuula, mida nad räägivad; siis kinnitatakse pärast seda su käsi ja sa oled võimeline minema alla leeri!” Ja ta läks koos oma teenri Puuraga alla leeri valvesalkade juurde. 
12  Ja midjanlased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid orus, nõnda palju nagu rohutirtse, ja nende kaameleid oli arvamatu palju, nõnda palju nagu liiva mere ääres. 
13  Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles: „Vaata, ma nägin und ja ennäe, üks odraleivakook veeres midjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda, nõnda et see langes maha ja pööras alumise poole peale; ja telk jäigi lamama.” 
14  Ja teine vastas ning ütles: „See pole midagi muud kui Iisraeli mehe, Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte midjanlased ja kogu leeri.” 
15  Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning ütles: „Tõuske, sest Issand on andnud Midjani leeri teie kätte!” 
16  Ja ta jaotas need kolmsada meest kolmeks salgaks, andis neile kõigile kätte sarvpasunad ja tühjad kruusid ning tõrvikud kruuside jaoks. 
17  Ja ta ütles neile: „Vaadake mind ja tehke nõndasamuti! Vaata, kui ma olen jõudnud leeri servani, siis tehke nõnda, nagu mina teen! 
18  Kui ma puhun sarve, mina ja kõik, kes on koos minuga, siis puhuge ka teie sarvi ümber kogu leeri ja hüüdke: Issanda ja Gideoni eest!” 
19  Ja Gideon ning sada meest, kes olid koos temaga, jõudsid leeri serva keskmise öövahikorra alguses, just siis kui valvurid olid seatud kohtadele. Siis nad puhusid sarvi ja purustasid kruusid, mis neil käes olid. 
20  Ja need kolm salka puhusid sarvi, lõid kruusid katki, haarasid vasakusse kätte tõrviku, paremasse kätte sarve puhumiseks ja hüüdsid: „Issanda ja Gideoni mõõk!” 
21  Ja igaüks jäi seisma oma kohale ümber leeri. Aga kogu leer jooksis, karjus ja põgenes. 
22  Ja nad puhusid kolmesaja sarvega ning Issand pööras ühe mõõga teise vastu, ja seda kogu leeris; ja leer põgenes kuni Beet-Sittani Serera suunas, kuni Aabel-Mehola rannani Tabbati juures. 
23  Ja Iisraeli mehed kutsuti kokku Naftalist, Aaserist ja kogu Manassest, ja nad ajasid midjanlasi taga. 
24  Ja Gideon läkitas käskjalad kogu Efraimi mäestikku, öeldes: „Tulge alla midjanlaste vastu ja lõigake neil ära veed kuni Beet-Baarani, samuti Jordan!” Nõnda kutsuti kõik Efraimi mehed kokku ja nad lõikasid ära veed kuni Beet-Baarani, ja Jordani. 
25  Ja nad võtsid vangi kaks Midjani vürsti, Oorebi ja Seebi; nad tapsid Oorebi Oorebi kaljul ja Seebi Seebi surutõrres, ja nad ajasid midjanlasi taga; ja nad tõid Oorebi ja Seebi pead Gideonile teisele poole Jordanit. 

Kohtumõistjate 8
1  Aga Efraimi mehed küsisid temalt: „Miks sa tegid meile seda, et ei kutsunud meid, kui läksid sõdima Midjani vastu?” Ja nad riidlesid temaga kangesti. 
2  Ja tema vastas neile: „Mida ma siis nüüd teiega võrreldes olen teinud? Eks ole Efraimi järelnoppimine parem kui Abieseri viinamarjalõikus? 
3  Teie kätte andis Jumal Midjani vürstid Oorebi ja Seebi. Aga mida olen mina teiega võrreldes suutnud teha?” Kui ta nõnda rääkis, siis nende pahameel tema vastu andis järele. 
4  Ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle, tema ja need kolmsada tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga. 
5  Siis ta ütles Sukkoti meestele: „Andke ometi leivakakukesi rahvale, kes mu kannul käib, sest nad on väsinud; mina ajan taga Midjani kuningaid Sebahit ja Salmunat.” 
6  Aga Sukkoti vürstid küsisid: „Kas on Sebahi ja Salmuna rusikas sul juba pihus, et peame su väele leiba andma?” 
7  Ja Gideon vastas: „Tõesti, kui Issand annab mu kätte Sebahi ja Salmuna, siis ma peksan teie ihu kõrbekibuvitste ja ohakatega!” 
8  Siis ta läks sealt üles Penueli ja rääkis neile sedasama; ja Penueli mehed vastasid temale nõnda, nagu Sukkoti mehed olid vastanud. 
9  Ta tõotas siis ka Penueli meestele, öeldes: „Kui ma rahuga tagasi tulen, siis ma kisun selle torni maha!” 
10  Aga Sebah ja Salmuna olid Karkoris ja koos nendega nende väed, ligi viisteist tuhat, kõik, kes olid üle jäänud kogu hommikumaalaste väest; aga langenuid oli sada kakskümmend tuhat mõõgameest. 
11  Ja Gideon läks üles mööda telgielanike teed ida pool Nobahit ja Jogbehat ja lõi väge, sest vägi oli muretu. 
12  Sebah ja Salmuna põgenesid, aga Gideon ajas neid taga ja võttis vangi mõlemad Midjani kuningad, Sebahi ja Salmuna, ja peletas minema kogu leeri. 
13  Kui Gideon, Joase poeg, tuli tagasi taplusest Heresi tõusutee juures, 
14  siis ta sai kätte ühe noore mehe Sukkoti meestest ja küsitles teda; ja see kirjutas temale üles Sukkoti vürstid ja vanemad, seitsekümmend seitse meest. 
15  Siis ta tuli Sukkoti meeste juurde ja ütles: „Vaata, siin on Sebah ja Salmuna, kelle pärast te pilkasite mind, öeldes: Kas on Sebah ja Salmuna sul juba käes, et peame su väsinud meestele leiba andma?” 
16  Ja ta võttis linna vanemad, ja kõrbekibuvitsu ja ohakaid ja andis neid tunda Sukkoti meestele. 
17  Ja ta kiskus maha Penueli torni ning tappis linna mehed. 
18  Ja ta küsis Sebahilt ja Salmunalt: „Missugused olid need mehed, kelle te Taaboril tapsite?” Ja nad vastasid: „Need olid niisugused nagu sina. Igaüks välimuselt nagu kuningapoeg.” 
19  Ja tema ütles: „Need olid mu vennad, mu ema pojad. Nii tõesti kui Issand elab: kui oleksite jätnud nad elama, ma ei tapaks teid!” 
20  Ja ta ütles Jeterile, oma esmasündinule: „Võta kätte, tapa nad!” Aga poiss ei tõmmanud oma mõõka, sellepärast et ta kartis, kuna ta oli alles noor. 
21  Siis ütlesid Sebah ja Salmuna: „Võta ise kätte ja tule meile kallale, sest nagu mees, nõnda on ta ramm!” Ja Gideon tõusis ning tappis Sebahi ja Salmuna; ja ta võttis ehted nende kaamelite kaelast. 
22  Ja Iisraeli mehed ütlesid Gideonile: „Valitse meie üle, niihästi sina kui su poeg ja su pojapoeg, sest sa oled meid päästnud Midjani käest!” 
23  Aga Gideon vastas neile: „Ei valitse mina teie üle ega valitse mu poeg teie üle – Issand valitseb teie üle!” 
24  Ja Gideon ütles neile: „Ühte ma palun teilt: igamees andku mulle oma saagiks saadud ninarõngas!” Neil olid ju olnud kuldninarõngad, sest nad olid ismaeliidid. 
25  Nad vastasid: „Me anname hea meelega!” Ja nad laotasid laiali ühe mantli ning igaüks viskas sinna ninarõnga oma saagist. 
26  Kuldninarõngad, mis Gideon oli palunud, vaagisid tuhat seitsesada kuldseeklit, peale nende kaelaehete ja kõrvarõngaste ja purpurriiete, mida Midjani kuningad olid kandnud, ja peale kettide, mis olid olnud nende kaamelitel kaelas. 
27  Ja Gideon valmistas neist õlarüü ning asetas selle oma linna Ofrasse, ja kogu Iisrael käis seal hoora viisil selle järel; aga see sai Gideonile ja tema soole püüdepaelaks. 
28  Nõnda alandati Midjan Iisraeli laste ees ja ta ei tõstnud enam oma pead; ja maal oli Gideoni päevil rahu nelikümmend aastat. 
29  Ja Jerubbaal, Joase poeg, läks ning elas oma kojas. 
30  Gideonil oli seitsekümmend poega, tema niudeist lähtunuid, sest tal oli palju naisi. 
31  Ja tema Sekemis olev liignaine tõi temale ka poja ilmale, kellele ta pani nimeks Abimelek. 
32  Ja Gideon, Joase poeg, suri küpses vanuses ja ta maeti oma isa Joase hauda abieserlaste Ofrasse. 
33  Aga kui Gideon oli surnud, pöördusid Iisraeli lapsed taas ja käisid hoora viisil baalide järel ning seadsid endile jumalaks Baal-Beriti. 
34  Ja Iisraeli lapsed ei mõelnud enam Issandale, oma Jumalale, kes oli nad päästnud kõigi nende ümberkaudsete vaenlaste käest. 
35  Ja nad ei teinud head Jerubbaali, Gideoni perele, tasuks kõige hea eest, mida tema oli teinud Iisraelile. 

Õpetussõnad 11
19  Kes püsib õigluses, jääb elama, aga kes taotleb kurja, saab surma. 
20  Need, kel valelik süda, on Issanda meelest jäledad, aga tal on hea meel neist, kelle tee on laitmatu. 
21  Käsi selle peale! Kuri ei jää karistuseta, aga õigete sugu pääseb. 
22  Otsekui kuldrõngas sea kärsas on ilus naine, kel puudub peenetundelisus. 
23  Õigete igatsuseks on ainult hea, õelate ootuseks viha. 
24  Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. 
25  Hing, kes jagab õnnistust, kosub, ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. 
26  Kes keelab vilja, seda sajatab rahvas, aga müüja peale tuleb õnnistus. 
27  Kes taotleb head, leiab tunnustuse, aga kes kavatseb kurja, seda ennast see tabab. 
28  Kes loodab oma rikkuse peale, langeb, aga õiged haljendavad nagu lehed. 

Johannese 5
31  Kui ma tunnistaksin iseenese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv. 
32  See, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine, ja ma tean: see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. 
33  Teie olete läkitanud saadikuid Johannese juurde, ja tema on tunnistanud tõtt. 
34  Aga mina ei vaja mingit inimese tunnistust, vaid räägin seda selleks, et teie võiksite pääseda. 
35  Johannes oli lamp, mis põles ja paistis, teie aga tahtsite üürikest aega ilutseda tema valguses. 
36  Aga minul on suurem tunnistus kui Johannese oma: teod, mis Isa mulle on andnud täide viia, needsamad teod, mida ma teen, tunnistavadki minust, et Isa on minu läkitanud. 
37  Ja Isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu 
38  ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud. 
39  Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavat igavese elu – ja just need on, mis tunnistavad minust. 
40  Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. 
41  Mina ei vaja austust inimestelt, 
42  kuid ma tunnen teid: teie sees ei ole armastust Jumala vastu. 
43  Mina olen tulnud oma Isa nimel, ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb iseenese nimel, siis tolle te võtate vastu. 
44  Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt? 
45  Ometi ärge arvake, et mina hakkan teid Isa ees süüdistama. See, kes teid süüdistab, on hoopis Mooses, kelle peale te oma lootuse olete pannud, 
46  sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on kirjutanud minust. 
47  Aga kui te isegi tema kirju ei usu, kuidas te siis saate uskuda minu sõnu?”