Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 135

Teisipäev, 14. mai 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Km 20
  • Km 21
  • Jh 8:31-59
  • Ps 61:1-8

Kohtumõistjate 20
1  Siis läksid kõik Iisraeli lapsed välja: kogudus tuli kokku nagu üks mees Daanist kuni Beer-Sebani ja Gileadimaalt Issanda juurde Mispasse. 
2  Ja kogu rahva ülemad ja kõik Iisraeli suguharud asusid Jumala rahva kogudusse, nelisada tuhat jalameest, mõõgatõmbajat. 
3  Ka benjaminlased kuulsid, et Iisraeli lapsed olid tulnud Mispasse. Ja Iisraeli lapsed ütlesid: „Rääkige, kuidas see kuritöö sündis?” 
4  Ja mees, leviit, tapetud naise mees, vastas ning ütles: „Mina ja mu liignaine tulime öömajale Benjamini päralt olevasse Gibeasse. 
5  Aga Gibea kodanikud kippusid mulle kallale ja piirasid öösel minu pärast koda, tahtes mind tappa; ja nad vägistasid mu liignaist, nõnda et ta suri. 
6  Siis ma võtsin oma liignaise ja lõikasin tema tükkideks ning läkitasin need kõigisse Iisraeli pärisosa maa-aladesse, sest nad on teinud Iisraelis häbiteo ja jäleduse. 
7  Vaata, te olete kõik siin, Iisraeli lapsed! Rääkige siin isekeskis ja andke nõu!” 
8  Siis tõusis kogu rahvas nagu üks mees, öeldes: „Keegi meist ärgu pöördugu koju! 
9  Ja mida me nüüd Gibeaga teeme, on see: tema vastu liisu läbi! 
10  Me võtame kümme meest saja kohta kõigist Iisraeli suguharudest, ja sada tuhande kohta, ja tuhat kümne tuhande kohta, rahvale moona tooma, et need Benjamini Gibeasse tulles võiksid talitada vastavalt kõigele jäledusele, mis Iisraelis on tehtud.” 
11  Nõnda kogunesid kõik Iisraeli mehed selle linna juurde, olles ühinenud nagu üheks meheks. 
12  Ja Iisraeli suguharud läkitasid mehi kõigi Benjamini suguvõsade juurde ütlema: „Milline kuritöö küll teie keskel on sündinud! 
13  Andke nüüd välja need kõlvatud mehed, kes on Gibeas, ja me surmame nad ning kõrvaldame Iisraelist kurjuse!” Aga benjaminlased ei tahtnud kuulata oma vendade, Iisraeli laste häält. 
14  Ja benjaminlased kogunesid oma linnadest Gibeasse, et minna sõtta Iisraeli laste vastu. 
15  Ja sel päeval loeti linnadest olevaid benjaminlasi: kakskümmend kuus tuhat meest, mõõgatõmbajat; peale nende loeti Gibea elanikest seitsesada valitud meest. 
16  Kogu sellest rahvast olid seitsesada valitud meest vasakukäelised: kõik need lingutasid kivi karvapealt ega eksinud mitte. 
17  Ja Iisraeli mehi loeti peale benjaminlaste nelisada tuhat mõõgatõmbajat meest; need kõik olid sõjamehed. 
18  Ja nad võtsid kätte ja läksid Peetelisse ning küsisid Jumalalt; Iisraeli lapsed küsisid: „Kes meist peab esimesena minema sõtta benjaminlaste vastu?” Issand vastas: „Esimesena Juuda!” 
19  Ja hommikul võtsid Iisraeli lapsed kätte ning lõid leeri üles Gibea ette. 
20  Ja Iisraeli mehed läksid sõdima benjaminlaste vastu; ja Iisraeli mehed seadsid endid tapluseks nende vastu Gibea juures. 
21  Aga benjaminlased tulid Gibeast välja ja surmasid sel päeval Iisraeli seast kakskümmend kaks tuhat meest. 
22  Ent rahvas, Iisraeli mehed, kinnitasid endid ja seadsid endid jälle tapluseks paigas, kus nad esimesel päeval olid endid valmis seadnud. 
23  Ja Iisraeli lapsed läksid üles ja nutsid Issanda ees õhtuni ning küsisid Issandalt, öeldes: „Kas pean veel minema sõdima oma venna Benjamini poegade vastu?” Ja Issand vastas: „Minge nende vastu!” 
24  Ja teisel päeval lähenesid Iisraeli lapsed benjaminlastele. 
25  Aga benjaminlased tulid teisel päeval Gibeast välja nende vastu ja surmasid Iisraeli laste seast veel kaheksateist tuhat meest; need kõik olid mõõgatõmbajad. 
26  Siis läksid üles kõik Iisraeli lapsed, kogu rahvas, ja nad tulid Peetelisse; nad nutsid ja istusid seal Issanda ees ja paastusid sel päeval õhtuni ning ohverdasid Issanda ees põletus- ja tänuohvreid. 
27  Ja Iisraeli lapsed küsisid Issandalt, sest Jumala seaduselaegas oli neil päevil seal 
28  ja Aaroni poja Eleasari poeg Piinehas seisis sel ajal selle ees, ja nad ütlesid: „Kas pean veel minema sõdima oma venna Benjamini poegade vastu või pean loobuma?” Ja Issand vastas: „Mine, sest homme ma annan nad sinu kätte!” 
29  Siis Iisrael asetas varitsejad ümber Gibea. 
30  Ja Iisraeli lapsed läksid kolmandal päeval benjaminlaste vastu ja seadsid endid Gibea vastu nagu eelmistel kordadel. 
31  Ja benjaminlased tulid välja rahva vastu, aga nad meelitati linnast eemale; nagu eelmistelgi kordadel lõid nad alguses rahva hulgast surnuks teede peal, millest üks läheb üles Peetelisse ja teine üle välja Gibeasse, ligi kolmkümmend Iisraeli meest. 
32  Ja benjaminlased ütlesid: „Nad on meie ees maha löödud nagu ennegi!” Aga Iisraeli lapsed ütlesid: „Põgenegem ja meelitagem nad linnast eemale maanteedele!” 
33  Siis kõik Iisraeli mehed tõusid oma paigast ja seadsid endid valmis Baal-Taamaris, ja Iisraeli varitsejad tormasid oma paigast Gibea ümbrusest. 
34  Nõnda tuli Gibea ette kümme tuhat valitud meest kogu Iisraelist ja taplus oli kange; aga benjaminlased ei teadnud, et neile ligineb õnnetus. 
35  Ja Issand lõi Benjamini Iisraeli ees, ja Iisraeli lapsed hävitasid sel päeval Benjaminist kakskümmend viis tuhat ükssada meest; need kõik olid mõõgatõmbajad. 
36  Siis benjaminlased nägid, et nad olid löödud; ja Iisraeli mehed andsid benjaminlastele maad, sest nad lootsid varitsejate peale, keda nad olid seadnud Gibea vastu. 
37  Ja varitsejad tõttasid ning tungisid Gibeale kallale; varitsejad talitasid otsustavalt ja nad lõid mõõgateraga maha kogu linna. 
38  Ja Iisraeli meestel oli varitsejatega leppemärk: nad lasku linnast suur suitsupilv üles tõusta! 
39  Kui Iisraeli mehed tapluses pöördusid, benjaminlased olid alguses Iisraeli meestest maha löönud ligi kolmkümmend meest, sest nad mõtlesid: „Nad on tõesti meie ees maha löödud nagu eelmises tapluses”, 
40  siis hakkas linnast tõusma leppemärk, suitsusammas. Ja kui benjaminlased pöördusid, vaata, siis tõusis kogu linn suitsuna taeva poole. 
41  Kui Iisraeli mehed pöördusid, siis Benjamini mehed kohkusid, sest nad nägid, et neid oli tabanud õnnetus. 
42  Nad pöördusid Iisraeli meeste eest kõrbe poole, aga taplus sai nad kätte; ja need, kes tulid linnadest, hävitasid neid eneste keskel. 
43  Nad piirasid benjaminlased ümber ja jälitasid neid, tallasid neid maha puhkepaigast kuni vastu Gibead päikesetõusu poole. 
44  Nõnda langes benjaminlastest kaheksateist tuhat meest; need kõik olid vaprad mehed. 
45  Siis nad pöördusid ümber ja põgenesid kõrbe, Rimmoni kalju suunas; aga Iisraeli lapsed noppisid maanteedelt ülejäänuist veel viis tuhat meest; ja nad ajasid neid taga kuni Gideomini ja lõid neist maha veel kaks tuhat meest. 
46  Nõnda oli kõiki sel päeval benjaminlastest langenuid kakskümmend viis tuhat meest, mõõgatõmbajat; need kõik olid vaprad mehed. 
47  Ainult kuussada meest pöördus ümber ja põgenes kõrbe, Rimmoni kalju peale; nad jäid Rimmoni kalju peale neljaks kuuks. 
48  Aga Iisraeli mehed läksid tagasi benjaminlaste juurde ja lõid need maha mõõgateraga, nii meessoost linlased kui loomad ja kõik, keda tabasid; nad panid põlema ka kõik linnad, mis ette juhtusid. 

Kohtumõistjate 21
1  Iisraeli mehed olid Mispas vandunud, öeldes: „Ükski meist ei anna oma tütart naiseks benjaminlastele!” 
2  Kui rahvas tuli Peetelisse, siis nad istusid seal õhtuni Jumala ees, tõstsid häält ja nutsid suurt nuttu 
3  ning ütlesid: „Issand, Iisraeli Jumal, mispärast on Iisraelis sündinud see, et täna puudub Iisraelist üks suguharu?” 
4  Teisel päeval tõusis rahvas vara ja ehitas sinna altari ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid. 
5  Ja Iisraeli lapsed küsisid: „Kes kõigist Iisraeli suguharudest ei ole tulnud koos kogudusega Issanda juurde?” Sest suur vanne oli pandud selle peale, kes ei tulnud Issanda juurde Mispasse, ja oli öeldud: „Teda tuleb surmaga karistada!” 
6  Ja Iisraeli lapsed kahetsesid oma venda Benjamini ning ütlesid: „Täna on üks suguharu Iisraelist ära raiutud. 
7  Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele? Sest me oleme vandunud Issanda juures, et me ei anna oma tütreist ühtegi neile naisteks.” 
8  Ja nad küsisid: „Kas on Iisraeli suguharudest keegi, kes ei ole tulnud Issanda juurde Mispasse?” Ja vaata, Gileadi Jaabesist ei olnud ükski tulnud sõjaleeri koguduse juurde. 
9  Rahvas loeti ära, ja vaata, seal ei olnud ühtegi Gileadi Jaabesi elanikku. 
10  Siis kogudus läkitas sinna kaksteist tuhat meest vapraist poegadest ja käskis neid, öeldes: „Minge ja lööge mõõgateraga maha Gileadi Jaabesi elanikud, ka naised ja väetid lapsed! 
11  Tehke nõnda: kõik meesterahvad ja kõik naised, kes tunnevad meesterahva magatamist, hävitage sootuks!” 
12  Nad leidsid Gileadi Jaabesi elanike hulgast nelisada tüdrukut, kes olid neitsid, kes ei olnud meest tunda saanud meesterahvast magatades; ja nad tõid need leeri Siilosse, mis on Kaananimaal. 
13  Siis terve kogudus läkitas käskjalad ja käskis rääkida benjaminlastega, kes olid Rimmoni kaljul, ja kuulutada neile rahu. 
14  Ja benjaminlased tulid siis tagasi ja nad andsid neile naisteks need, kes olid jäetud elama Gileadi Jaabesi naiste hulgast; aga neist ei jätkunud neile. 
15  Ja rahvas kahetses Benjamini, sest Issand oli teinud lünga Iisraeli suguharudesse. 
16  Ja koguduse vanemad ütlesid: „Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele? Sest naised on Benjaminist hävitatud.” 
17  Ja nad ütlesid: „Benjamini pääsenute omand on ju alles ja Iisraelist ei tohi kustutada ühtegi suguharu. 
18  Me ise aga ei või anda neile naisi oma tütreist.” Sest Iisraeli lapsed olid vandunud, öeldes: „Neetud olgu, kes annab Benjaminile naise!” 
19  Siis nad ütlesid: „Vaata, igal aastal on Issanda püha Siilos, mis on põhja pool Peetelit, päikesetõusu pool Peetelist üles Sekemisse minevat maanteed, ja lõuna pool Leboonat.” 
20  Ja nad käskisid benjaminlasi, öeldes: „Minge ja varitsege viinamägedes 
21  ja vaadake, ja vaata, kui Siilo tütred tulevad ringtantsu tantsima, siis tulge viinamägedest välja ja haarake endile igamees oma naine Siilo tütarde hulgast ja minge Benjamini maale! 
22  Ja kui nende isad või vennad tulevad meiega riidlema, siis ütleme neile: Olge neile armulised meie pärast, sest me pole sõjas igaühele naist võtnud. Teie ei ole ju ka andnud neid neile, muidu oleksite nüüd ise süüdlased!” 
23  Ja benjaminlased tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naisi vastavalt oma arvule, röövides need; siis nad läksid ja tulid tagasi oma pärisosale, ehitasid linnad üles ja elasid neis. 
24  Siis Iisraeli lapsed läksid sealt ära, igaüks oma suguharu ja suguvõsa juurde; igaüks läks sealt oma pärisosale. 
25  Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat: igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli. 

Psalm 61
1  Laulujuhatajale: keelpillil mängida; Taaveti laul. 
2  Kuule, Jumal, mu haledat hüüdmist, pane tähele mu palvet! 
3  Maailma otsast ma hüüan sinu poole oma südame nõrkedes; sa viisid mind kaljule, mis on minule liiga kõrge. 
4  Sest sina olid mulle varjupaigaks ja tugevaks torniks vaenlaste vastu. 
5  Võiksin ma ometi olla külaline su telgis igavesti, otsida pelgupaika su tiibade all. Sela. 
6  Sest sina, Jumal, oled kuulnud mu tõotusi, sa oled minule andnud nende pärandi, kes su nime kardavad. 
7  Lisa päevi kuninga päevadele, tema aastad kestku põlvest põlve! 
8  Tema istugu aujärjel igavesti Jumala ees, sea heldus ja ustavus teda hoidma! 

Johannese 8
31  Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid: „Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid 
32  ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.” 
33  Nad vastasid talle: „Me oleme Aabrahami järglased ega ole iial kedagi orjanud, kuidas sina siis ütled: Te saate vabaks?” 
34  Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on patu ori. 
35  Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. 
36  Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. 
37  Ma tean, et te olete Aabrahami järglased, kuid te otsite võimalust mind tappa, sest minu sõna ei mahu teisse. 
38  Mina räägin, mida ma olen näinud oma Isa juures, ja teie teete, mida te olete kuulnud oma isalt.” 
39  Nad kostsid: „Meie isa on Aabraham.” Jeesus ütles neile: „Kui te oleksite Aabrahami lapsed, siis te teeksite Aabrahami tegusid. 
40  Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind – inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Aabraham teinud. 
41  Teie teete oma isa tegusid.” Nad ütlesid talle: „Meie ei ole sündinud liiderdamisest, meil on üks isa – Jumal.” 
42  Jeesus ütles neile: „Kui Jumal oleks teie Isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen pärit Jumalast ja tulnud siia. Mina ei ole ju tulnud omapäi, vaid tema on minu läkitanud. 
43  Miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et teie ei suuda kuulata minu sõna. 
44  Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. 
45  Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. 
46  Kes teist saab tõestada mul ühegi patu olevat? Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? 
47  Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast.” 
48  Juudid kostsid talle: „Eks meil ole õigus, kui me ütleme, et sina oled samaarlane ja et sinus on kuri vaim?” 
49  Jeesus vastas: „Minus ei ole kuri vaim, vaid ma austan oma Isa, teie aga teotate mind. 
50  Aga mina ei taotle tunnustust iseendale. On üks, kes on uurija ja kohtunik. 
51  Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei näe surma iialgi!” 
52  Juudid ütlesid talle: „Nüüd on selge, et sinus on kuri vaim. Aabraham on surnud ja prohvetid on surnud, ent sina ütled: Kui keegi paneb tallele mu sõnad, siis ta ei maitse surma iialgi. 
53  Kas sina oled suurem kui meie isa Aabraham, kes on surnud? Ja prohvetid on samuti surnud. Kelleks sina ennast pead?” 
54  Jeesus vastas: „Kui ma ülistaksin iseennast, siis ei oleks mu ülistus mitte midagi. See, kes mind ülistab, on mu Isa, kellest teie ütlete: „Ta on meie Jumal.” 
55  Teie küll ei tunne teda, aga mina tunnen. Ja kui mina ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teiesarnane valetaja. Kuid mina tunnen teda ja panen tallele tema sõna. 
56  Teie isa Aabraham tundis suurt rõõmu sellest, et ta saab näha minu päeva, ja ta nägi seda ja rõõmustas.” 
57  Nüüd ütlesid juudid temale: „Sina ei ole veel viiekümneaastanegi ja tahad olla näinud Aabrahami?” 
58  Jeesus ütles neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, enne kui Aabraham sündis, olen mina.” 
59  Nüüd nad võtsid kive, et teda nendega surnuks visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja lahkus pühakojast.