Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 203

Pühapäev, 21. juuli 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ho 6
  • Ho 7
  • Rm 7:7-25
  • Ps 88:9-18

Psalm 88
9  Mu tuttavad oled sa ajanud minust eemale ja oled mind teinud neile jäleduseks, ma olen kinni ega pääse välja. 
10  Mu silmad on otsa jäänud mu viletsuse pärast; sind, Issand, ma hüüan appi kogu päeva, ma laotan välja oma käed sinu poole. 
11  Kas sina teed imet surnutele? Või tõusevad kadunud üles sind kiitma? Sela. 
12  Kas jutustatakse hauas sinu heldusest, kadupaigas sinu ustavusest? 
13  Kas tuntakse pimeduses sinu imetöid ja su õiglust unustusemaal? 
14  Aga mina hüüan sind appi, Issand! Ja mu palve jõuab vara su ette. 
15  Miks sina, Issand, heidad ära mu hinge ja paned oma palge mu eest varjule? 
16  Ma olen vilets ja vaagun hinge oma noorusest alates, ma kannan su ränki lööke, olen nõutu. 
17  Sinu vihaleegid käivad mu üle, su rängad löögid muserdavad mind; 
18  need ümbritsevad mind nagu vesi iga päev, need tiirlevad mu ümber üheskoos. 

Hoosea 6
1  Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid; tema on meid löönud ja tema seob meid! 
2  Tema teeb meid elavaks kahe päevaga, kolmandal päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. 
3  Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat: ta tuleb nagu ilus koidupuna; ta tuleb meile nagu vihm, otsekui kevadine vihm, mis niisutab maad. 
4  Mis ma teen sinuga, Efraim? Mis ma teen sinuga, Juuda? Sest teie ustavus on nagu hommikune pilv, nagu varakult haihtuv kaste. 
5  Sellepärast olen andnud sulle rooska prohvetite kaudu, olen tapnud sõnadega omaenese suust, ja mu otsused su kohta on lahvatanud nagu valgus. 
6  Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver; Jumala tundmine on enam kui põletusohvrid. 
7  Aga Adamis rikkusid nad lepingu, seal olid nad mu vastu truuduseta. 
8  Gilead on kurjategijate linn, veresüüst määritud. 
9  Ja preestrite jõuk on nagu varitsevad röövlid: nad luuravad ja tapavad Sekemi teel, nad teevad tõesti häbitegu. 
10  Iisraeli soo keskel olen ma näinud hirmsaid asju: seal on Efraimi hooratöö – Iisrael on ennast roojastanud. 
11  Ka sinule, Juuda, on määratud lõikus, kui ma pööran oma rahva saatuse. 

Hoosea 7
1  Kui ma teen Iisraeli terveks, siis saavad avalikuks Efraimi süüd ja Samaaria kuriteod; sest nad teevad pettust, varas tungib sisse ja väljas rüüstavad röövlid. 
2  Aga nad ei mõtle oma südames, et ma pean meeles kõik nende kuriteod; nüüd ümbritsevad neid nende teod, need on minu palge ees. 
3  Oma kurjusega rõõmustavad nad kuningat ja oma valedega vürste. 
4  Nad kõik on abielurikkujad; nad on nagu küdev küpsetusahi, mille tule pagar jätab kohendamata taigna sõtkumisest hapnemiseni. 
5  Meie kuninga päeval on vürstid hõõguvast veinist haiged. Ta lööb pilkajatega kätt. 
6  Sest need on tulnud lähedale, nende süda on varitsemises nagu kuum küpsetusahi; nende pagar magab kogu öö, aga hommikul lööb lõkkele otsekui tuleleek. 
7  Nad kõik on kuumad nagu küpsetusahi ja nad neelavad oma kohtumõistjad; kõik nende kuningad langevad, ükski neist ei hüüa minu poole. 
8  Efraim seguneb rahvaste hulka; Efraim on nagu kook, millel ei ole pööratud teist külge. 
9  Võõrad söövad ta jõu, aga tema ise ei märkagi; ta juustesse on puistatud halli, aga tema ise ei teagi. 
10  Iisraeli kõrkus tunnistab tema enese vastu; nad ei pöördu Issanda, oma Jumala poole ega otsi teda kõigest hoolimata. 
11  Efraim on otsekui tuvi, kohtlane ja taipamatu; nad kutsuvad Egiptust, nad lähevad Assurisse. 
12  Aga kui nad lähevad, siis ma laotan nende peale oma võrgu, ma toon nad alla nagu taeva linnud; ma karistan neid, nagu nende koguduses on kuulutatud. 
13  Häda neile, sest nad põgenevad minu juurest! Hukatus neile, sest nad astuvad üles minu vastu! Mina tahtsin neid lunastada, aga nemad räägivad mu kohta valet. 
14  Nad ei hüüa südamest minu poole, vaid uluvad oma asemeil. Nad lõikavad endile leinamärke ihusse vilja ja veini pärast, aga minu vastu tõstavad nad mässu. 
15  Mina olen juhtinud ja kinnitanud nende käsivarsi, aga nemad kavatsevad minu vastu kurja. 
16  Nad pöörduvad, aga mitte ülespoole, nad on otsekui lõtv amb. Nende vürstid langevad mõõga läbi oma pilkava keele pärast: sellepärast pilgatakse neid Egiptusemaal. 

Rooma 7
7  Mis me siis ütleme? Kas Seadus on patt? Mitte sugugi! Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui Seaduse läbi; sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui Seadus ei oleks öelnud: „Sa ei tohi himustada!” 
8  Aga patt, kasutades võimalust, tekitas minus käsu kaudu igasuguseid himusid; sest ilma Seaduseta on patt surnud. 
9  Mina elasin kunagi Seaduseta, ent kui käsk tuli, siis virgus patt ellu, 
10  mina aga surin. Ja selgus, et seesama käsk, mis pidi olema mulle eluks, oli surmaks, 
11  sest patt, kasutades võimalust, eksitas mind käsu kaudu ning surmas mu käsu varal. 
12  Nõnda on siis Seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. 
13  Kas nüüd see hea on mulle saanud surmaks? Kindlasti mitte! Vaid patt, et ta oleks nähtav patuna, on toonud selle hea kaudu mulle surma, et patt ise saaks käsu kaudu üliväga patuseks. 
14  Ma tean küll, et Seadus on vaimulik, mina aga lihalik, müüdud patu alla. 
15  Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. 
16  Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea. 
17  Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab. 
18  Ma tean ju, et minus – see tähendab minu loomuses – ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. 
19  Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. 
20  Kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mina, vaid patt, mis elab minus. 
21  Niisiis, tahtes teha head, leian seaduse, et mul on kalduvus teha kurja. 
22  Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala Seaduse üle, 
23  oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. 
24  Oh mind õnnetut inimest! Kes ostab mu lahti sellest surma ihust? 
25  Aga tänu olgu Jumalale meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi! Niisiis, ma teenin mõistusega küll Jumala Seadust, kuid oma loomusega patu seadust.