Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 263

Neljapäev, 19. september 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Js 47
  • Js 48
  • Js 49:1-7
  • Gl 5:7-26
  • Ps 109:1-20

Psalm 109
1  Laulujuhatajale: Taaveti laul. Mu kiituse Jumal, ära ole vait! 
2  Sest nad on avanud mu vastu õela ja petise suu; nad räägivad minuga valekeelel; 
3  nad on mind piiranud vihkamissõnadega ja võitlevad mu vastu põhjuseta. 
4  Mu armastuse pärast kaebavad nad minu peale, aga mina palvetan. 
5  Nemad tasuvad mulle head kurjaga ja mu armastust vihkamisega. 
6  Sea õel tema vastu ja saatan seisku ta paremal käel! 
7  Kohtust väljugu ta hukkamõistetult ja tema palve saagu patuks! 
8  Tema päevi olgu pisut, ta amet saagu teisele! 
9  Ta lapsed jäägu vaeslasteks ja ta naine leseks! 
10  Ta lapsed hulkugu ümber ja kerjaku ning otsigu toitu kaugel oma varemeist! 
11  Liigkasuvõtja võtku kõik, mis tal on, ja muulased rüüstaku ta töövaeva! 
12  Ärgu olgu tal kedagi, kes osutab heldust ta vastu, ja ärgu olgu kedagi, kes annaks armu tema vaeslastele! 
13  Tema järglased saagu otsa, teises põlves kustugu tema nimi! 
14  Tema esiisade pahateod seisku Issandal meeles ja tema ema pattu ärgu kustutatagu! 
15  Olgu need Issanda ees alati, ja ta kaotagu maa pealt nende mälestus! 
16  Sest see mees ei mõelnud teha head, vaid kiusas viletsat ja vaest ja meeleheitel olevat, et teda surmata. 
17  Ta armastas needmist – see tabagu teda! Temale ei meeldinud õnnistamine – see jäägu temast kaugele! 
18  Ta riietas end needmisega nagu kuuega – see tungigu nagu vesi tema sisemusse ja nagu õli ta kontidesse! 
19  Olgu see temale nagu riie, millesse ta ennast mähib, ja nagu vöö, millega ta alati ennast vöötab! 
20  Niisugune olgu mu pealekaebajate palk Issanda käest ja nende palk, kes räägivad kurja minu hinge vastu! 

Jesaja 47
1  Astu alla ja istu põrmu, neitsi, Paabeli tütar! Istu maha aujärjeta, kaldealaste tütar! Sest enam ei nimetata sind õrnaks ja hellitatuks. 
2  Võta käsikivi ja jahvata jahu; pane loor ära, tõsta seelikuserv üles, paljasta sääred, kahla läbi jõgede! 
3  Su häbe paljastatakse, sinugi häbistust nähakse. Mina tasun kätte ega lase manguda kedagi, ütleb meie lunastaja, 
4  kelle nimi on vägede Issand, Iisraeli Püha. 
5  Istu vaikselt ja mine pimedusse, kaldealaste tütar, sest enam ei nimetata sind kuningriikide käskijannaks! 
6  Mina vihastasin oma rahva peale, teotasin oma pärisosa ja andsin nad su kätte; sina ei osutanud neile halastust, raugalegi panid peale oma üliränga ikke 
7  ja ütlesid: „Ma olen igavesti käskijanna.” Sa ei võtnud neid asjaolusid südamesse ega mõelnud, kuidas see lõpeb. 
8  Aga kuule nüüd seda, sa himur, kes elad muretult, üteldes südames: „Mina, ja ei keegi muu! Mina ei ela lesena ega tunne lastetust!” 
9  Ent äkki ühel päeval on need mõlemad sul käes: lastetus ja lesepõlv. Need tabavad sind täiel jõul, hoolimata su paljudest nõidustest, hoolimata su suurest lausumisvõimest. 
10  Sa olid oma kurjuses julge ja ütlesid: „Ükski ei näe mind!” Su tarkus ja su teadmised eksitasid sind ja sa ütlesid südames: „Mina, ja ei keegi muu!” 
11  Seepärast tabab sind õnnetus, mida sa ei oska eemale manada; su peale langeb hukatus, mida sa ei suuda tõrjuda; äkitselt tuleb su üle torm, mida sa ei aimagi. 
12  Astu ometi ette oma lausumiste ja oma paljude nõidustega, millega sa ennast oled väsitanud noorpõlvest peale; võib-olla sa suudad abi tuua, võib-olla hirmutada! 
13  Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega; astugu nad ometi ette ja päästku sind, taevatundjad, tähtede seletajad, kes kuulutavad iga noorkuu ajal, mis sulle juhtub. 
14  Vaata, need on otsekui kõrred, tuli põletab need; nad ei suuda päästa oma hinge leegi võimusest. See ei ole söelõõm soojenduse tarvis ega tulepaistus, mille ees istuda. 
15  Nõnda käib su nõidujate käsi, kelle pärast sa oled vaeva näinud noorpõlvest peale: igaüks vaarub omale poole, ükski ei päästa sind. 

Jesaja 48
1  Kuulge seda, Jaakobi sugu, keda nimetatakse Iisraeli nimega, kes olete võrsunud Juuda seemnest, kes vannute Issanda nime juures ja kuulutate Iisraeli Jumalat – ometi mitte tões ja õiguses, 
2  ehk küll nad nimetavad endid püha linna järgi ja toetuvad Iisraeli Jumalale, kelle nimi on vägede Issand -, 
3  endisi asju olen ma teatanud ammu, need on lähtunud minu suust ja mina olen neid kuulutanud. Äkitselt tegin ma need teoks ja need sündisid. 
4  Ma teadsin, et sa oled kangekaelne, et su kuklakõõlus on raudne ja otsaesine vaskne. 
5  Seepärast ma teatasin sulle ammu, kuulutasin sulle, enne kui see sündis, et sa ei ütleks: „Seda tegi mu ebajumal, mu nikerdatud ja valatud kuju käskis nõnda.” 
6  Sa oled kuulnud, nüüd vaata seda kõike! Ja teie, kas te ei tahaks seda tunnustada? Nüüdsest peale ma kuulutan sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea. 
7  Need on loodud äsja, ja mitte ammu, ja enne tänast päeva ei ole sa neist kuulnud, et sa ei saaks öelda: „Vaata, ma teadsin seda!” 
8  Ei ole sa kuulnud ega teadnud, ka ei ole su kõrv varem selleks lahti olnud; sest ma tean, et sa tõepoolest oled truuduseta ja et juba emaihust alates hüütakse sind üleastujaks. 
9  Oma nime pärast olen ma pikameelne ja oma kuulsuse pärast hoian ma ennast tagasi, et sind mitte hävitada. 
10  Vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte kui hõbedat: ma olen sind proovinud viletsuse ahjus. 
11  Iseenese pärast, iseenese pärast teen ma seda, sest muidu ju teotataks mind. Oma au ma teistele ei anna! 
12  Kuule mind, Jaakob, ja Iisrael, mu kutsutu! See olen mina! Mina olen esimene, mina olen ka viimne. 
13  Minu käsi on rajanud maale aluse ja mu parem käsi on laotanud taeva; kui ma neid hüüan, siis nad astuvad üheskoos ette. 
14  Kogunege kõik ja kuulge! Kes neist on seda kuulutanud? See, keda Issand armastab, näitab oma tahet Paabelis ja oma käsivart kaldealaste seas. 
15  Mina, mina olen rääkinud, mina olen ta kutsunud, olen tema toonud ja tema teekond läheb korda. 
16  Tulge mu juurde, kuulge seda! Mina ei ole algusest peale rääkinud salajas, juba kui see sündis, olin ma seal. Ja nüüd on Issand Jumal läkitanud minu ja oma Vaimu. 
17  Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, Iisraeli Püha: Mina olen Issand, su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. 
18  Kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske! Siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otsekui mere lained. 
19  Su sugu oleks olnud nagu liiva ja su ihuvilja selle sõmerate sarnaselt: ei oleks hävitatud ega kaotatud tema nime mu palge eest. 
20  Minge välja Paabelist, põgenege Kaldeast, rõõmuhüüdega andke teada, kuulutage seda, levitage maailma ääreni, öelge: „Issand on lunastanud oma sulase Jaakobi. 
21  Nad ei saanud tunda janu, kui ta viis neid läbi kõrbete: ta laskis neile kaljust vett voolata, ta lõhestas kalju ja vesi vulises.” 
22  Õelatel ei ole rahu, ütleb Issand. 

Jesaja 49
1  Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu nime. 
2  Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes. 
3  Ja ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au. 
4  Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. 
5  Ja nüüd ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael tema juurde – sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal on mu tugevus -, 
6  ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni. 
7  Nõnda ütleb Issand, Iisraeli lunastaja, tema Püha, täiesti põlatule, rahvaste poolt jälestatule, valitsejate sulasele: Kuningad näevad seda ja tõusevad püsti, ja vürstid kummardavad Issanda pärast, kes on ustav, Iisraeli Püha pärast, kes sind on valinud. 

Galaatia 5
7  Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad olemast? 
8  See veenmine ei tule sellelt, kes teid kutsub. 
9  „Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks.” 
10  Mina olen Issandas veendunud teie suhtes, et te ei hakka mõtlema midagi muud. Aga kes teid segadusse viib, peab kandma karistust, olgu ta kes tahes! 
11  Ent mina, vennad, kui ma tõesti veel kuulutan ümberlõikamist, miks mind siis veel taga kiusatakse? Siis oleks ju kiusatus risti pärast kõrvaldatud. 
12  Oh, kui teie ässitajad laseksid end hoopis ära lõigata! 
13  Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses! 
14  Sest kogu Seadus sisaldub täielikult ühes lauses: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!” 
15  Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela! 
16  Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. 
17  Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. 
18  Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all. 
19  Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus, 
20  ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, 
21  kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. 
22  Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, 
23  tasadus, enesevalitsus – millegi niisuguse vastu ei ole Seadus. 
24  Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. 
25  Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus! 
26  Ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad!