Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 292

Neljapäev, 19. oktoober 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Jr 40:7-16
  • Jr 41
  • Jr 42
  • 1Tm 4
  • Õp 25:11-20

Õpetussõnad 25
11  Õigel ajal räägitud sõnad on otsekui kuldõunad hõbevaagnail. 
12  Otsekui kuldrõngas või kuldehe on tark noomija kuuljale kõrvale. 
13  Otsekui lume külmus lõikusajal on ustav käskjalg oma läkitajale: ta jahutab oma isanda hinge. 
14  Otsekui pilved ja tuul, mis ei too vihma, on mees, kes kiitleb annist, mis on ainult pettus. 
15  Kannatlikkusega saab veenda valitsejat ja mahe keel murrab luud. 
16  Kui sa leiad mett, siis söö mõõdukalt, et sa sellest ei küllastuks ja seda välja ei oksendaks! 
17  Astugu su jalg harva su sõbra kotta, et ta sinust ei tüdineks ega hakkaks sind vihkama! 
18  Mees, kes valet tunnistab oma ligimese vastu, on otsekui vasar, mõõk ja terav nool. 
19  Otsekui haige hammas või lonkav jalg on usaldus kelmi vastu hädaajal. 
20  Otsekui kisuks külmal päeval kuue seljast, või nagu äädikas leelise peale, on laulude laulmine kurvale südamele. 

Jeremija 40
7  Kui kõik sõjaväepealikud, kes olid väljal olnud, kuulsid, nemad ja nende mehed, et Paabeli kuningas oli pannud Gedalja, Ahikami poja, maavalitsejaks ja et ta oli andnud tema hoole alla need mehed ja naised ja lapsed, need maa vaesema rahva hulgast, keda ei viidud vangi Paabelisse, 
8  siis tulid nad Gedalja juurde Mispasse: Ismael, Netanja poeg, Joohanan ja Joonatan, Kaareahi pojad, Seraja, Tanhumeti poeg, netofalase Eefai pojad ja Jaasanja, maakatlase poeg, nemad ja nende sõjamehed. 
9  Ja Gedalja, Saafani poja Ahikami poeg, vandus neile ja nende sõjameestele, öeldes: „Ärge kartke kaldealasi teenida; jääge maale ja teenige Paabeli kuningat, siis on teil hea põli! 
10  Ja mina ise, vaata, jään Mispasse, et olla kaldealaste teenistuses, kes tulevad meie juurde; aga teie koguge veini ja suvist puuvilja ja õli ning pange oma astjaisse ja elage linnades, mis te võtate oma valdusesse!” 
11  Ja kõik needki juudid, kes olid Moabis, ammonlaste hulgas, Edomis ja kõigis teistes maades, kuulsid, et Paabeli kuningas oli Juudasse osa alles jätnud, ja et ta oli pannud neile valitsejaks Gedalja, Saafani poja Ahikami poja. 
12  Siis tulid kõik juudid tagasi kõigist paigust, kuhu neid oli aetud, ja tulid Juudamaale Gedalja juurde Mispasse; ja nad kogusid väga palju veini ja suvist puuvilja. 
13  Aga Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid väljal olnud, tulid Gedalja juurde Mispasse 
14  ja ütlesid temale: „Kas sa ka tead, et ammonlaste kuningas Baalis on läkitanud Ismaeli, Netanja poja, sind surnuks lööma?” Aga Gedalja, Ahikami poeg, ei uskunud neid. 
15  Siis Joohanan, Kaareahi poeg, rääkis salaja Gedaljaga Mispas, öeldes: „Lase ma lähen ja löön kellegi teadmata Ismaeli, Netanja poja maha! Miks ta peaks surnuks lööma sinu, millega kogu Juuda, kes on kogunenud sinu juurde, hajutatakse ja Juuda jääk hukkub?” 
16  Aga Gedalja, Ahikami poeg, vastas Joohananile, Kaareahi pojale: „Ära tee seda asja, sest sa räägid valet Ismaeli kohta!” 

Jeremija 41
1  Aga seitsmendas kuus tulid Ismael, Elisama poja Netanja poeg, kuninglikust soost ja üks kuninga pealikuid, ja kümme meest koos temaga Gedalja, Ahikami poja juurde Mispasse. Kui nad seal Mispas üheskoos leiba võtsid, 
2  siis tõusid Ismael, Netanja poeg, ja need kümme meest, kes olid koos temaga, ja lõid Gedaljat, Saafani poja Ahikami poega mõõgaga ning surmasid tema, kelle Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks. 
3  Ka kõik juudid, kes olid Gedalja juures Mispas, ja kaldealased, sõjamehed, kes juhtusid seal olema, lõi Ismael maha. 
4  Ja teisel päeval, kui Gedalja oli tapetud, aga keegi seda veel ei teadnud, 
5  tuli Sekemist, Siilost ja Samaariast kaheksakümmend meest, habemed aetud, riided lõhki käristatud ja märgid ihusse lõigatud, käes roaohvrid ja viiruk Issanda kotta viimiseks. 
6  Ja Ismael, Netanja poeg, läks Mispast neile vastu lakkamatult nuttes; ja kui ta neid kohtas, ütles ta neile: „Tulge Gedalja, Ahikami poja juurde!” 
7  Aga kui nad olid jõudnud linna keskele, siis Ismael, Netanja poeg, ja mehed, kes olid koos temaga, tapsid nad ära ja viskasid kaevu. 
8  Aga nende hulgas leidus kümme meest, kes ütlesid Ismaelile: „Ära meid surma, sest meil on peidetud varandusi väljal: nisu ja otri, õli ja mett!” Siis ta jättis need puutumata ega surmanud neid koos nende vendadega. 
9  Ja kaev, kuhu Ismael viskas kõik nende meeste surnukehad, keda ta oli maha löönud, nende seas Gedalja kaaslased, oli seesama, mille kuningas Aasa oli teinud Iisraeli kuninga Baesa pärast; selle täitis Ismael, Netanja poeg, mahalöödutega. 
10  Ja Ismael võttis vangi kogu rahva jäägi, kes oli Mispas, kuningatütred ja kogu rahva, kes olid jäänud Mispasse, keda ihukaitsepealik Nebusaradan oli jätnud Gedalja, Ahikami poja hoolde; Ismael, Netanja poeg, võttis need vangi ja läks teele, et minna ammonlaste juurde. 
11  Aga kui Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, kuulsid kõigest sellest kurjast, mida Ismael, Netanja poeg, oli teinud, 
12  siis võtsid nad kõik oma mehed ja läksid sõdima Ismaeli, Netanja poja vastu; ja nad leidsid tema suure vee äärest, mis on Gibeonis. 
13  Aga kui kõik rahvas, kes oli Ismaeli juures, nägi Joohanani, Kaareahi poega, ja kõiki sõjaväepealikuid, kes olid koos temaga, siis nad rõõmustasid, 
14  ja kõik rahvas, kelle Ismael Mispast oli vangi võtnud, pöördus ja läks tagasi ning tuli Joohanani, Kaareahi poja juurde. 
15  Aga Ismael, Netanja poeg, pääses Joohanani eest kaheksa mehega ja läks ammonlaste juurde. 
16  Ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, võtsid kogu ülejäänud rahva, kelle ta oli toonud Mispast Ismaeli, Netanja poja käest, pärast seda kui see oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja: mehed, sõjakõlvulised mehed, naised ja lapsed ja teenrid, keda ta oli Gibeonist tagasi toonud, 
17  ja läksid ning peatusid Kimhami majutuspaigas, mis on Petlemma lähedal, et siis minna ja jõuda Egiptusesse 
18  kaldealaste eest, sest nad kartsid neid, kuna Ismael, Netanja poeg, oli maha löönud Gedalja, Ahikami poja, kelle Paabeli kuningas oli pannud maavalitsejaks. 

Jeremija 42
1  Siis astusid ligi kõik sõjaväepealikud ja Joohanan, Kaareahi poeg, ja Jesanja, Hoosaja poeg, ja kogu rahvas pisemast suuremani, 
2  ja ütlesid prohvet Jeremijale: „Langegu nüüd meie alandlik palve sinu ette ja sina palu meie eest Issandat, oma Jumalat, kogu selle jäägi eest; sest suurest hulgast on meid pisut järele jäänud, nagu sa meid oma silmaga näed! 
3  Issand, su Jumal, andku meile teada tee, mida meil tuleks käia, ja seda, mida meil tuleks teha!” 
4  Ja prohvet Jeremija vastas neile: „Küllap ma kuulen! Vaata, ma palun Issandat, teie Jumalat, nõnda nagu soovite, ja ma ilmutan teile iga sõna, mis Issand teile kostab, ega salga teie ees sõnagi!” 
5  Siis nad ütlesid Jeremijale: „Issand olgu meie vastu tõsine ja ustav tunnistaja, kui me ei tee iga sõna järgi, millega Issand, su Jumal, läkitab sind meie juurde! 
6  Olgu see hea või kuri, me kuulame Issanda, oma Jumala häält. Tema juurde me läkitame sinu, et meil võiks olla hea põli, kui me kuulame Issanda, oma Jumala häält.” 
7  Kümne päeva pärast tuli Jeremijale Issanda sõna 
8  ja ta kutsus Joohanani, Kaareahi poja, ja kõik sõjaväepealikud, kes olid koos temaga, ja kogu rahva pisemast suuremani 
9  ning ütles neile: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, kelle juurde te mind läkitasite, et ma paneksin teie alandliku palve tema ette: 
10  Kui te jääte siia maale, siis ma ehitan teid ega kisu maha, siis ma istutan teid ega kitku välja, sest ma kahetsen kurja, mida ma teile olen teinud. 
11  Ärge kartke Paabeli kuningat, keda te nüüd kardate; ärge teda kartke, ütleb Issand, sest mina olen teiega, et teid aidata ja tema käest päästa! 
12  Ja mina annan teile armu, et tema halastab teie peale ja laseb teid tulla tagasi teie oma maale. 
13  Aga kui te ütlete: Me ei jää siia maale! ega võta kuulda Issanda, oma Jumala häält, 
14  vaid ütlete: Ei, me läheme tõesti Egiptusesse, kus meil ei ole vaja näha sõda ega kuulda sarvehäält ja kus meil ei ole leivanälga, ja me jäämegi sinna – 
15  siis kuule seepärast nüüd Issanda sõna, Juuda jääk: Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Kui te tõesti pöörate oma näod Egiptuse poole ja lähete sinna võõraina elama, 
16  siis saab mõõk, mida te kardate, teid kätte seal, Egiptusemaal, ja nälg, mille pärast te olete mures, tuleb teile järele sinna, Egiptusesse, ja te surete seal. 
17  Ja kõik need mehed, kes pööravad oma näo Egiptuse poole, et seal võõraina elada, surevad mõõga läbi, nälga ja katku, ja ükski neist ei saa põgeneda ega pääse õnnetuse eest, mille ma neile saadan. 
18  Sest nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal: Otsekui mu viha ja raev on valatud Jeruusalemma elanike peale, nõnda valatakse mu raev teie peale, kui te lähete Egiptusesse, ja te saate sajatuseks ja hirmutuseks, needuseks ja teotuseks, ja te ei saa enam näha seda paika. 
19  Issand ütleb teile, Juuda jääk: Ärge minge Egiptusesse! Olgu teil hästi teada, et ma täna olen teid hoiatanud! 
20  Sest te petsite iseendid, kui te läkitasite mind Issanda, oma Jumala juurde, öeldes: Palu meie eest Issandat, meie Jumalat; ja mida iganes Issand, meie Jumal, ütleb, seda ilmuta meile ja me teeme nõnda! 
21  Aga olles teile täna ilmutanud, te siiski ei kuula Issanda, oma Jumala häält kõiges, milleks ta mind teie juurde on läkitanud. 
22  Ja nüüd teadke hästi, et mõõga, nälja ja katku läbi te surete seal paigas, kuhu te tahate minna võõraina elama.” 

1. Timoteose 4
1  Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole 
2  nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse. 
3  Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. 
4  Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga, 
5  sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi. 
6  Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi sa oled hakanud käima. 
7  Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end jumalakartuses! 
8  Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus. 
9  See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist: 
10  selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis usklike Päästja. 
11  Seda käsi ja õpeta! 
12  Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses! 
13  Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen! 
14  Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale! 
15  Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile! 
16  Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.