Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 328

Laupäev, 23. november 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Hs 45
  • Hs 46
  • 1Pt 3
  • Õp 28:18-28

Õpetussõnad 28
18  Kes elab laitmatult, päästetakse, aga kes käib kõveraid teid, ükskord langeb.
19  Kes oma maad harib, saab külluses leiba, aga kes tühja taga ajab, saab külluses vaesust.
20  Ustav mees saab suure õnnistuse, aga kes ruttab rikkaks saama, ei jää karistuseta.
21  Ei ole hea olla erapoolik, ent leivapalukese pärast saab mõnigi üleastujaks.
22  Kade mees tahab kiiresti saada rikkaks, aga ta ei tea, et temale tuleb kätte puudus.
23  Kes teist inimest noomib, leiab lõpuks enam tänu kui libekeelne.
24  Kes oma isalt ja emalt riisub ja ütleb: „See pole üleastumine”, on röövlite seltsimees.
25  Ablas hing õhutab riidu, aga kes loodab Issanda peale, kosub.
26  Kes loodab oma südame peale, on alp, aga kes käib tarkuses, pääseb.
27  Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust, aga kes oma silmad suleb, saab palju sajatusi.
28  Kui õelad tõusevad, poevad inimesed peitu, aga kui nad hukkuvad, rohkeneb õigete hulk.

1. Peetruse 3
1  Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi,
2  kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist.
3  Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate,
4  vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt.
5  Sest nõnda on ka muiste end ehtinud pühad naised, kes Jumala peale lootsid. Nad alistusid oma meestele,
6  nii nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, „hüüdes teda isandaks”. Teie olete saanud Saara lasteks, kui te teete head ega karda mingit hirmutamist.
7  Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.
8  Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud.
9  Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis õnnistage – sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie võiksite pärida õnnistuse.
10  Sest „kes tahab armastada elu ja näha häid päevi, see vaigistagu keelt kõnelemast kurja ja huuli rääkimast pettust.
11  Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head, otsigu rahu ja taotlegu seda,
12  sest Issanda silmad on õiglaste poole ja tema kõrvad on lahti nende anumistele, aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”
13  Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad tegema head?
14  Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad. „Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge”,
15  vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
16  Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad.
17  Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes.
18  Sest ka Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi,
19  kelles ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele,
20  kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed – see tähendab kaheksa hinge – veest päästeti.
21  Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu,
22  kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.

Hesekiel 45
1  Ja kui te liisu läbi jaotate maa pärisosadeks, siis andke Issandale and, püha osa maast, kakskümmend viis tuhat pikuti ja kakskümmend tuhat laiuti; see olgu püha kogu oma ulatuses ümberringi!
2  Sellest olgu pühamule viissada korda viissada, ümberringi nelinurk, ja selle ümber viiskümmend küünart vaba maad!
3  Ja sellest mõõdetust mõõda pikuti kakskümmend viis tuhat ja laiuti kümme tuhat, ja seal olgu pühamu, väga püha!
4  See on püha osa maast, see kuulugu preestritele, kes pühamus teenistust toimetavad, kes tohivad ligineda Issandale, et teda teenida; see olgu kodade paigaks neile ja pühaks maaks pühamu tarvis!
5  Kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti saagu koos elamislinnadega omandiks leviitidele, kes templis teenistust toimetavad!
6  Linnale antagu püha anni kõrvalt omandiks viis tuhat laiuti ja kakskümmend viis tuhat pikuti: see olgu kogu Iisraeli soo päralt!
7  Ja vürstile: kummaltki poolt püha andi ja linna omandit, piki püha andi ja piki linna omandit, lääne poolt lääne poole ja ida poolt ida poole, ja vastavalt ühe pärisosa pikkusele maa läänepiirist idapiirini.
8  See olgu tema omand Iisraelis; ja mu vürstid ei tohi enam rõhuda mu rahvast, vaid peavad jätma maa Iisraeli soole nende suguharude kaupa.
9  Nõnda ütleb Issand Jumal: Küllalt teile sellest, Iisraeli vürstid! Heitke ära vägivald ja surve, tehke õigust ja õiglust! Lõpetage oma võõrandamised mu rahvalt, ütleb Issand Jumal!
10  Olgu teil õiged vaekausid ja õige eefa-mõõt ja õige bati-mõõt!
11  Eefa- ja bati-mõõt olgu teil ühesugused: bat on kümnes osa hoomerist ja eefa on kümnes osa hoomerist; hoomeri järgi olgu nende maht!
12  Ja seekel olgu kakskümmend geerat; miina olgu teil kakskümmend seeklit, kakskümmend viis seeklit, viisteist seeklit!
13  See on tõstelõiv, mida te peate andma: kuuendik eefat nisuhoomerist ja kuuendik eefat odrahoomerist;
14  õlimääraks on õlibati järgi: kümnendik batti koorist – kümnest batist ehk hoomerist, sest hoomer on kümme batti;
15  ja karjast: üks lammas iga kahesaja pealt Iisraeli karjadest roa-, põletus- ja tänuohvriks, et teha lepitust nende eest, ütleb Issand Jumal.
16  Kogu maa rahvas peab andma seda tõstelõivu Iisraeli vürstile.
17  Aga vürsti kohus on ohverdada põletusohvreid, roaohvreid ja joogiohvreid pühadel, noorkuupäevil ja hingamispäevil, kõigil Iisraeli soo seatud pühadel; tema valmistagu patuohver, roaohver, põletusohver ja tänuohver lepituse tegemiseks Iisraeli soo eest.
18  Nõnda ütleb Issand Jumal: Esimese kuu esimesel päeval võta veatu härjavärss ja puhasta pühamu!
19  Ja preester võtku patuohvri verd ja määrigu templi uksepiitade, altari äärise nelja nurga ja sisemise õue väravapostide peale!
20  Samuti tee kuu seitsmendal päeval eksinud ja kogenematu inimese puhul; nõnda tehke lepitust templi eest!
21  Esimese kuu neljateistkümnendal päeval olgu teil paasapüha; seitse päeva söödagu hapnemata leiba!
22  Sel päeval valmistagu vürst iseenese eest ja kogu maa rahva eest härjavärss patuohvriks!
23  Ja seitsmel pühade päeval valmistagu ta Issandale põletusohvriks seitse veatut härjavärssi ja seitse veatut jäära, iga päev neil seitsmel päeval; ja iga päev üks sikk patuohvriks!
24  Ja roaohvriks valmistagu ta eefa härjavärsi kohta ja eefa jäära kohta ja hiin õli eefa kohta!
25  Seitsmenda kuu viieteistkümnenda päeva pühal toimetagu ta nõndasamuti – neil seitsmel päeval – samasugune patuohver, põletusohver, roaohver ja niisama palju õli!

Hesekiel 46
1  Nõnda ütleb Issand Jumal: Sisemise õue värav, see, mis on ida pool, peab olema suletud kuus tööpäeva; aga see olgu avatud hingamispäeval ja noorkuupäeval!
2  Siis mingu vürst väljast sisse värava eeskoja kaudu ja seisku väravaposti juures; preestrid valmistagu tema põletus- ja tänuohver, ta kummardagu väravalävel ja mingu siis välja; aga väravat ärgu suletagu enne õhtut!
3  Ja maa rahvas kummardagu selle värava suus hingamispäevil ja noorkuupäevil Issanda ees!
4  Ja põletusohvriks, mida vürst peab tooma hingamispäeval Issandale, olgu kuus veatut oinastalle ja üks veatu jäär;
5  ja roaohvriks üks eefa jäära kohta, aga roaohvriks tallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
6  Noorkuupäeval olgu üks veatu härjavärss, kuus oinastalle ja üks jäär; need olgu veatud;
7  ja roaohvriks valmistagu ta üks eefa härjavärsi kohta ja üks eefa jäära kohta, ja oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
8  Ja kui vürst tuleb sisse, siis tulgu ta värava eeskoja kaudu ja mingu välja sedasama teed!
9  Aga kui maa rahvas tuleb seatud pühadel Issanda ette, siis see, kes tuli kummardama põhjavärava kaudu, mingu välja lõunavärava kaudu; ja kes tuli lõunavärava kaudu, mingu välja põhjavärava kaudu; ükski ärgu mingu tagasi selle värava kaudu, millest ta tuli, vaid mingu välja selle vastas olevast!
10  Ja vürst tulgu sisse nende keskel, kui nad sisse tulevad, ja mingu välja, kui nad välja lähevad!
11  Pühadel ja seatud pühadel olgu roaohvriks üks eefa härjavärsi kohta ja üks eefa jäära kohta, aga oinastallede kohta nõnda palju, kui ta jõud lubab; ja hiin õli eefa kohta!
12  Kui vürst tahab valmistada vabatahtliku ohvri, põletus- või tänuohvri vabatahtliku ohvrina Issandale, siis avatagu temale idapoolne värav ja ta valmistagu oma põletus- ja tänuohver nõnda, nagu ta valmistab hingamispäeval; seejärel mingu ta välja, ja pärast seda kui ta on välja läinud, suletagu värav!
13  Valmista aastane veatu oinastall iga päev Issandale põletusohvriks; valmista see igal hommikul!
14  Ja sellele lisaks valmista igal hommikul roaohvriks kuuendik eefat ja kolmandik hiini õli kasteks peenele jahule; see on roaohver Issandale – igavene, püsiv seadus!
15  Sel viisil valmistatagu oinastall, roaohver ja õli igal hommikul alaliseks põletusohvriks!
16  Nõnda ütleb Issand Jumal: Kui vürst annab oma pärisosast anni mõnele oma pojale, siis jääb see tema poegadele, see on nende omand päranduse kaudu.
17  Aga kui ta annab oma pärisosast anni ühele oma sulasele, siis jääb see tollele kuni vaba-aastani; seejärel läheb see tagasi vürstile; ainult tema poegadele jääb alles nende pärisosa.
18  Vürst ei tohi midagi võtta rahva pärisosast, surudes neid eemale nende maaomandist; ta võib anda oma maaomandist pärisosa oma poegadele, et minu rahvast kedagi ei pillutataks tema maaomandilt.”
19  Siis ta viis mu läbi sissekäigu, mis oli värava külgseinas, nende põhjapoolsete kambrite juurde, mis olid pühitsetud preestritele; ja vaata, seal oli üks paik kõige tagumises osas lääne pool.
20  Ja ta ütles mulle: „See on paik, kus preestrid keedavad süü- ja patuohvreid, kus nad küpsetavad roaohvrit, et seda mitte viia välja välimisse õue, hoidudes sel viisil rahva pühitsemisest.”
21  Siis ta viis mu välimisse õue ja laskis mind käia läbi õue neli nurka, ja vaata, igas õuenurgas oli õu.
22  Neljas õuenurgas olid kinnised õued, nelikümmend pikuti ja kolmkümmend laiuti; neil neljal nurgaõuel oli ühesugune mõõt.
23  Ja nende ümber oli müür, ümber nende nelja, ja alla müüride äärde olid tehtud keedupaigad ümberringi.
24  Ja ta ütles mulle: „Need on keedukojad, kus templiteenijad keedavad rahva tapaohvrit.”