Piibli aastane lugemisplaan 2023

Päev 36

Pühapäev, 05. veebruar 2023

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • Ii 35
  • Ii 36
  • Ii 37
  • Mt 24:1-31
  • Õp 4:1-9

Õpetussõnad 4
1  Kuulge, pojad, isa manitsust, ja pange tähele, et õpiksite arukust!
2  Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust!
3  Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all,
4  siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle: Su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama!
5  Taotle tarkust, taotle arukust – ära seda unusta – ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest!
6  Ära seda hülga, siis see hoiab sind; armasta seda, siis see kaitseb sind!
7  Tarkuse algus on see: taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga.
8  Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind, kui sa seda süleled, siis see austab sind!
9  See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni.

Matteuse 24
1  Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.
2  Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: „Eks te näe seda kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”
3  Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles: „Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu tunnustäht?”
4  Ja Jeesus vastas neile: „Vaadake, et keegi teid ei eksitaks!
5  Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen Kristus!” ja eksitavad paljusid.
6  Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes.
7  Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.
8  See kõik on aga sünnitusvalude algus.
9  Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.
10  Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist.
11  Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.
12  Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.
13  Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.
14  Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.
15  Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud – lugeja mõtelgu sellele! -,
16  siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
17  Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
18  ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
19  Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil!
20  Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval.
21  Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
22  Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.
23  Kui siis keegi teile ütleb: „Ennäe, Kristus on siin!” või „Ennäe, seal!”, ärge uskuge,
24  sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.
25  Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud.
26  Kui teile siis öeldakse: „Ennäe, ta on kõrbes!”, ärge siis minge välja; „Ennäe, ta on kambrites!”, ärge siis uskuge!
27  Sest otsekui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on Inimese Poja tulemine.
28  Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.
29  Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse.
30  Ja siis saab nähtavaks Inimese Poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad Inimese Poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega.
31  Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni.

Iiob 35
1  Ja Eliihu jätkas ning ütles:
2  „Seda sa pead siis õigeks, nimetad oma õiguseks Jumala ees,
3  et sa küsid: „Mis kasu mul on, mis abi on mul sellest, et ma pattu ei tee?”
4  Ma annan sõnadega vastuse sulle ja koos sinuga su sõpradele.
5  Tõsta oma pilk taeva poole ja vaata, pane tähele pilvi, mis on sinust kõrgemal!
6  Kui sina pattu teed, mida sa sellega temale võiksid teha? Ja kui sinu üleastumisi on palju, mida sa nendega tema vastu võiksid korda saata?
7  Kui sa oled õige, mida sa temale võiksid anda? Või mida olekski tal võtta sinu käest?
8  Su ülekohus mõjutab vaid sinusugust meest ja su õiglus inimlast.
9  Nad kisendavad küll paljude rõhujate pärast, hüüavad appi vägevate käsivarre vastu,
10  aga ükski ei küsi: „Kus on Jumal, mu Looja, kes öösiti põhjustab kiituslaule,
11  kes õpetab meid rohkem kui loomi maa peal ja teeb meid taeva lindudest targemaks?”
12  Seal nad siis kisendavad, aga tema ei vasta kurjade kõrkuse pärast.
13  Tõesti asjata, Jumal ei kuule seda ja Kõigevägevam ei vaata sinna.
14  Kuigi sa ütled, et sa teda ei näe, on asi tema ees, seepärast oota teda!
15  Aga nüüd, kui ta viha ei karista ja ta ei tahagi nii väga teada ülemeelikusest,
16  ajab Iiob asjata oma suu pärani ja teeb mõistmatusest palju sõnu.”

Iiob 36
1  Ja Eliihu jätkas ning ütles:
2  „Olgu sul minuga pisut kannatust, siis ma õpetan sind, sest mul on veel Jumala heaks sõnu!
3  Ma tahan tuua oma tarkuse kaugemalt ja anda õiguse oma Loojale.
4  Sest mu sõnad pole tõesti mitte valed, täiuslik teadja on su ees.
5  Vaata, Jumal on vägev, kuid ta ei põlga kedagi, vägev on tema südame jõud!
6  Õelat ei jäta ta elama, aga viletsaile annab ta õiguse.
7  Ta ei pööra oma silmi ära õigete pealt, vaid paneb need koos kuningatega igaveseks istuma aujärjele, ja nad ülendatakse.
8  Ja kui nad on pandud ahelaisse, vangistatud viletsuse köidikuisse,
9  siis ta heidab neile ette nende tegu ja üleastumisi, et nad on olnud ülemeelikud,
10  ja avab nende kõrvad hoiatuseks ning käsib neid taganeda ülekohtust.
11  Kui nad siis kuulavad ja teenivad teda, siis nad lõpetavad oma päevad õnnes ja aastad õndsuses.
12  Aga kui nad ei kuula, siis nad tormavad oda otsa ja heidavad arutuina hinge.
13  Südamest jumalatud peavad viha, nad ei hüüa appi, kui ta on nad vangistanud.
14  Nende hing sureb noorelt ja nende elu pordumeeste seas.
15  Ta päästab viletsa tema viletsuse kaudu ja avab tema kõrva, kui ta on hädas.
16  Ta meelitaks sindki kitsikuse kurgust piiramata avarusse ja su laud oleks täis rasvast rooga.
17  Aga sa oled täis õelate kohut, kohus ja õigus tabavad sind.
18  Hoia, et viha sind liialt ei mõjustaks ja rohke lunaraha sind ei eksitaks!
19  Kas su õilsus on küllaldane? Ei aita kuld ega kõik su jõupingutused!
20  Ära igatse ööd, kui rahvad tõusevad oma asemeilt!
21  Hoidu pöördumast ülekohtu poole, sest seda sa eelistad viletsusele!
22  Vaata, Jumal toimib võimsalt oma jõus! Kes oleks seesugune õpetaja nagu tema?
23  Kes on temale määranud ta tee, ja kes julgeks öelda: „Sa oled ülekohut teinud”?
24  Pea meeles, et sinagi pead ülistama tema tööd, millest inimesed on laulnud!
25  Kõik inimesed näevad seda – inimene vaatab seda kaugelt.
26  Vaata, Jumal on suur ja meie ei mõista teda, tema aastate arv on uurimatu.
27  Sest ta tõmbab veepiisad üles: need nõrguvad tema udust vihmaks,
28  mida pilved kallavad ja tilgutavad paljude inimeste peale.
29  Tema, kes korraldab ka pilvekihte, oma kojast müristamist,
30  vaata, ta laotab talle oma valgust ja katab sellega mere põhjad.
31  Sest sellega ta toidab rahvaid ja annab külluses rooga.
32  Ta võtab välgu oma kätte ja käsib sellel märki tabada.
33  Tema mürin kuulutab sellest, loomakarigi kuulutab tõusvat tormi.

Iiob 37
1  Sellepärast väriseb minugi süda ja hüppab paigast.
2  Kuulge, kuulge tema hääle mürinat ja kõminat, mis tuleb ta suust!
3  Selle ta päästab lahti kogu taeva alla ja oma välgu maailma äärteni.
4  Selle taga möirgab tema hääl: ta müristab oma võimsa häälega ega peata välke, kui tema häält kuuldub.
5  Jumal müristab oma häälega imepärasel viisil, ta teeb suuri tegusid, mida meie ei mõista.
6  Sest ta ütleb lumele: „Lange maa peale!” ja vihmasabin ning vihmavaling on tema tugevus.
7  Ta paneb siis igamehe käe kinni otsekui pitseriga, et kõik inimesed tunneksid ta tegu.
8  Siis läheb metsloom oma peidupaika ja jääb oma pessa.
9  Lõunakambrist tuleb tuulispea ja põhjatuulega külm.
10  Jumala hingusest tekib jää ja tardub veepind.
11  Ta koormab ka pilvi niiskusega, pilved pilluvad tema välku.
12  Need rändavad ringi tema juhtimisel, et teha kõike, mida ta neil käsib maailmas ja maa peal,
13  olgu vitsana, kui ta maale tarvis, olgu armuna, kui ta seda osutab.
14  Kuule seda, Iiob, peatu ja pane tähele Jumala imetegusid!
15  Kas sa mõistad, kuidas Jumal annab neile käsu ja laseb oma pilvest välgu sähvatada?
16  Kas sa mõistad pilvede sõudu, ülima tarkuse imetegu?
17  Sina, kellel riided kuumavad, kui ta lõunatuulega suigutab maad,
18  kas sa koos temaga laotad pilvekatet, vastupidavat nagu valatud peeglit?
19  Õpeta meid, mida me peaksime temale ütlema; pimeduse tõttu ei saa me millestki aru.
20  Kas peaks temale jutustatama, et mina tahan rääkida? Kui keegi kõneleb, kas seda siis temale teada antakse?
21  Kui nüüd ei nähta valgust, mis hiilgab pilvedes, siis puhub tuul ja toob selguse.
22  Põhja poolt tuleb kuldne hiilgus – Jumala ümber on hirmuäratav aupaiste.
23  Kõigevägevam – temani me ei jõua, tema on suur jõult ja rikas õiglusest, tema ei riku õigust.
24  Seepärast peavad inimesed teda kartma, tema ei vaata kedagi, kes on enese meelest tark.”