Piibli aastane lugemisplaan 2024

Päev 55

Laupäev, 24. veebruar 2024

Allikas: Piibel.net - Eesti Piibliselts, 1997 aasta tõlge

Päeva kirjakohad:
  • 2Ms 35
  • 2Ms 36
  • Mk 7:31-37
  • Mk 8:1-13
  • Ps 25:16-22

Psalm 25
16  Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets!
17  Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest!
18  Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud!
19  Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad!
20  Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures!
21  Laitmatus ja õiglane meel kaitsku mind, sest ma ootan sind!
22  Vabasta, oh Jumal, Iisrael kõigist tema kitsikustest!

Markuse 7
31  Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa piirkonna keskele.
32  Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale.
33  Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt
34  ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: „Effata!”, see on „Avane!”
35  ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult.
36  Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid.
37  Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: „Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!”

Markuse 8
1  Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile:
2  „Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa.
3  Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt.”
4  Ja ta jüngrid vastasid talle: „Kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta?”
5  Ja ta küsis neilt: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse.”
6  Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad viisid leiva rahvale.
7  Ja neil olid mõned kalakesed, ja tema, õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale.
8  Ja nad sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit.
9  Inimesi oli aga umbes neli tuhat. Ja Jeesus laskis neil minna.
10  Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuuta aladele.
11  Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast.
12  Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles: „Miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte!”
13  Ja jättes nad sinnapaika, astus Jeesus taas paati ning siirdus vastaskaldale.

2. Moosese 35
1  Ja Mooses kogus kokku kogu Iisraeli laste koguduse ning ütles neile: „Need on sõnad, mille järgi Issand on teid käskinud teha:
2  Kuus päeva tehtagu tööd, aga seitsmes päev olgu teile püha, täielik Issanda hingamispäev; kes siis iganes tööd teeb, seda karistatagu surmaga!
3  Ärge süüdake tuld hingamispäeval, kus te iganes elate!”
4  Ja Mooses rääkis kogu Iisraeli laste kogudusega, öeldes: „Issand on käskinud ja öelnud nõnda:
5  Võtke sellest, mis teil on, Issandale tõstelõivu; igaüks, kes heast südamest tahab anda, toogu Issandale tõstelõivuks kulda, hõbedat ja vaske,
6  sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning peent linast lõime, kitsekarvu,
7  punaseid jääranahku, merilehmanahku, akaatsiapuud,
8  valgustusõli, palsamit võideõliks, healõhnalisi suitsutusrohte,
9  karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks.
10  Ja igaüks, kes teist on osav, tulgu ja tehku kõik, mida Issand on käskinud:
11  elamu, selle telk ja kate, haagid ja lauad, põiklatid, sambad ja jalad,
12  laegas ja selle kandekangid, lepituskaas ja kattev eesriie,
13  laud, selle kandekangid ja kõik selle riistad, ohvrileivad,
14  lambijalg valgustuseks ja selle riistad, lambid ja valgustusõli,
15  suitsutusaltar ja selle kandekangid, võideõli, healõhnalised suitsutusrohud, ukse kate elamu uksele,
16  põletusohvri altar ja vaskvõrk, mis kuulub selle juurde, selle kandekangid ja kõik riistad, pesemisnõu ja selle jalg,
17  õue eesriided, sambad ja jalad, õuevärava kate,
18  elamu vaiad, õue vaiad ja nende nöörid,
19  ametiriided pühamu teenistuseks, preester Aaroni pühad riided ja tema poegade preestriameti riided.”
20  Ja kogu Iisraeli laste kogudus läks ära Moosese juurest.
21  Siis nad tulid tagasi, igaüks, keda süda sundis, ja igaüks, kes hea meelega tahtis anda, tõi Issandale tõstelõivu kogudusetelgi ehitamiseks, kõige selle teenistuse ja pühade riiete jaoks.
22  Nad tulid, niihästi mehed kui naised, igaüks, kes heast südamest tahtis anda, ja tõid sõlgi, kõrvarõngaid, sõrmuseid ja keesid, igasugu kuldriistu, kõik, kes tõid Issandale kõigutusohvriks kulda.
23  Ja kõik, kellel leidus sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime, kitsekarvu, punaseid jääranahku ja merilehmanahku, tõid neid.
24  Igaüks, kes sai tõstelõivuks annetada hõbedat või vaske, tõi Issandale tõstelõivu; ja igaüks, kellel leidus akaatsiapuud, tõi seda kõigi tööde tarviduseks.
25  Ja kõik osavad naised ketrasid käsitsi ning tõid kedratud sinist, purpurpunast ja helepunast lõnga ning linast lõime.
26  Ja kõik naised, keda süda selleks sundis ja kes oskasid, ketrasid kitsekarvu.
27  Aga ülemad tõid karneoolikive ja ilustuskive õlarüü ja rinnakilbi jaoks,
28  palsamit, õli valgustuseks ning võideõliks ja healõhnaliseks suitsutusrohuks.
29  Kõik Iisraeli lapsed, mehed ja naised, keda süda sundis tooma kõige valmistamiseks, mida Issand oli Moosese läbi käskinud teha, tõid Issandale vabatahtliku ohvri.
30  Ja Mooses ütles Iisraeli lastele: „Vaadake, Issand on nimepidi kutsunud Betsaleeli, Huuri poja Uuri poja Juuda suguharust,
31  ja on teda täitnud Jumala Vaimuga, tarkuse, mõistuse ja teadmistega ning igasugu tööoskusega,
32  et kujundada kunstipäraseid töid kullast, hõbedast ja vasest,
33  uurendada kive raamistuse jaoks ja nikerdada puud, tehes igasugu kunstipärast tööd.
34  Ta on temale ja Oholiabile, Ahisamaki pojale Daani suguharust, andnud oskuse teisi õpetada.
35  Ta on neid täitnud oskusega teha igasugu tööd, olgu sepa- või kuduja- või kangakirjajatöö sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning linasest lõimest, või olgu kangrutöö, teha kõiki töid ja olla leidlik kunstipärastes töödes.

2. Moosese 36
1  Betsaleel ja Oholiab ning kõik oskusega mehed, kellele Issand on andnud tarkuse ja mõistuse, et nad teaksid, kuidas teha kõiki töid pühamu ehitamisel, tehku kõik, nagu Issand on käskinud!”
2  Siis Mooses kutsus seda tegema Betsaleeli ja Oholiabi ning kõik osavad mehed, kellele Issand oli andnud tarkust südamesse, igaühe, keda ta süda sundis tööle minema.
3  Ja nemad võtsid Mooseselt vastu kogu tõstelõivu, mida Iisraeli lapsed olid toonud pühamu ehitustööks, mis neil tuli teha. Aga temale toodi igal hommikul veel vabatahtlikke ande.
4  Siis tulid kõik need osavad, kes tegid kõiki pühamu töid, igaüks oma töö juurest, mida ta parajasti oli tegemas,
5  ja rääkisid Moosesega, öeldes: „Rahvas toob rohkem, kui on tarvis selle töö tegemiseks, mida Issand on käskinud teha.”
6  Siis Mooses käskis leeris kuulutada ja öelda: „Ükski mees ja naine ärgu töötagu enam pühamu tõstelõivu jaoks!” Siis rahvas enam ei toonud,
7  sest tagavara oli küllaldane kogu tööks, mida tuli teha, ja jäi ülegi.
8  Siis tegid kõik oskusega mehed töötegijate hulgast elamu kümnest vaibast, mis olid korrutatud linasest lõimest ning sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast kunstipäraselt sissekootud keerubitega.
9  Iga vaiba pikkus oli kakskümmend kaheksa küünart ja iga vaiba laius neli küünart; kõigil vaipadel olid samad mõõdud.
10  Viis vaipa seoti üksteisega kokku, samuti seoti ka viis teist vaipa üksteisega kokku.
11  Siis tehti sinised aasad esimese vaiba servale, äärmisele esimeses reastuses; samasugused tehti ka teise reastuse äärmise vaiba servale.
12  Viiskümmend aasa tehti esimesele vaibale ja viiskümmend aasa tehti vaiba servale, mis oli teises reastuses; aasad olid üksteisega kohakuti.
13  Siis tehti viiskümmend kuldhaaki ja vaibad ühendati üksteise külge; nõnda sai täielik elamu.
14  Siis tehti kitsekarvadest vaibad telgiks elamu kohale; neid vaipu tehti üksteist.
15  Iga vaiba pikkus oli kolmkümmend küünart ja iga vaiba laius neli küünart; üheteistkümnel vaibal olid samad mõõdud.
16  Siis seoti kokku viis vaipa eraldi ja kuus vaipa eraldi.
17  Vaiba servale, äärmisele reastuses, tehti viiskümmend aasa, samuti tehti vaiba servale teises reastuses viiskümmend aasa.
18  Siis tehti viiskümmend vaskhaaki telgi ühendamiseks üheks tervikuks.
19  Ja telgile tehti kate punastest jääranahkadest ning selle peale veel kate merilehmanahkadest.
20  Elamule tehti püstipandavad lauad akaatsiapuust.
21  Iga laua pikkus oli kümme küünart ja iga laua laius oli poolteist küünart.
22  Igal laual oli kaks tappi, mis olid üksteisega ühendatud; nõnda tehti kõik elamu lauad.
23  Ja elamule tehti laudu: kakskümmend lauda lõunapoolse külje jaoks lõuna suunas.
24  Kahekümnele lauale tehti alla nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua alla mõlema tapi jaoks.
25  Elamu teise külje jaoks põhja suunas tehti kakskümmend lauda
26  ja nende nelikümmend hõbejalga: kaks jalga iga laua all.
27  Aga elamu läänepoolse tagakülje jaoks tehti kuus lauda.
28  Ja kaks lauda tehti elamu tagakülje nurkade jaoks.
29  Need moodustasid kaksiklauad, mis olid ühendatud alt üles kuni esimese rõngani; nõnda tehti nende mõlemaga mõlema nurga jaoks.
30  Neid oli siis kaheksa lauda ja nende hõbejalgu oli kuusteist jalga: kaks jalga iga laua all.
31  Siis tehti akaatsiapuust põiklatid: viis latti elamu ühe külje laudade jaoks,
32  viis latti elamu teise külje laudade jaoks ja viis latti elamu laudade jaoks läänepoolses tagaküljes.
33  Keskmine põiklatt tehti kulgema keset laudu servast servani.
34  Lauad karrati kullaga ja neile tehti kuldrõngad lattide asemeiks; ka latid karrati kullaga.
35  Siis tehti eesriie sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest; see tehti kunstipäraselt sissekootud keerubitega.
36  Sellele tehti neli akaatsiapuust sammast ja need karrati kullaga; nende haagid olid kullast ja neile valati neli hõbejalga.
37  Siis tehti telgi uksele kate sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna,
38  ja selle viis sammast ning nende haagid. Nende nupud ja põrgad karrati kullaga; nende viis jalga tehti vasest.