316 Kiida nüüd Issandat

Märksõnad: ,


Kiida nüüd Issandat, minu süda!
Ma kiidan Teda surmani.
Kuni mul elu on, tahan Teda
ma kõrgeks kiita alati.Kes ihu loond ja hinge ka,
kiidetud olgu lõpmata!
Halleluuja! Halleluuja!Õndsaks, jah õndsaks see kiita tuleb,
kel Jumal abiks Siionist,
kellel usk südame põhjas põleb,
kel kaljuks Kristus ja Ta rist!Kes Teda Päästjaks tunnistab,
seda Ta armust õnnistab.
Halleluuja! Halleluuja!Kiitke, oh rahvad, Ta kõrget nime
ja tooge tänu lauluga!
Kõik, mis Ta loonud, on selge ime,
Ta au ei iialgi otsa saa.Ta lapsed laulgem ühest suust
Kolmainsusele ülistust!
Halleluuja! Halleluuja!


Sõnad: Johann Daniel Herrnschmidt (1675-1723)
Muusika: Seelen Harfe (1664)
Tõlge: Jaan Bergmann (1856-1916)