005 Oh võtkem Jumalat

Märksõnad:


Oh võtkem Jumalat suust, südamest nüüd kiita!
Ta suuri asju teeb, sa Temale au näita!
Me lapsepõlvest ju Ta teinud palju head,
veel praegu hoiavad meid Tema armukäed.Suur Jumal armuga nüüd võtku muret kanda,
ka rõõmsa südame ja kalli rahu anda.
Ta pidagu meid ka siin ülal armsasti
ja meie hädadest meid päästku heldesti.Au olgu Isale, me truule Jumalale!
Au Tema Pojale, me taeva Kuningale!
Au Püha Vaimule - Kolmainsusele tõest,
kes oli, nüüdki on, ja jääb ka igavest.


Sõnad: Martin Rinckart (1586-1649)
Muusika: Johann Crüger (1598-1662)