030 Võta nüüd Issandat

Märksõnad: ,


Võta nüüd Issandat,
vägevat Kuningat, kiita;
oh minu hing,
ära kaduvat aega sa viida!
Rõõmusta meel, hõisates laula mu keel,
kandled ja pasunad hüüdku!Kiida nüüd Issandat,
kes sind on targasti loonud,
kes sulle tervise andnud
ja õndsuse toonud!
Hädades ka on oma tiivaga Ta
hoolsalt ja heldelt sind katnud.Kiida nüüd Issandat,
kiida hing Jumala nime!
Mis iial loodud, see kiitku,
sest Tema teeb imet.
Su valgus Ta; oh, seda mäleta sa,
sest ütle kiites nüüd: aamen!


Sõnad: Joachim Neander (1650-1680)
Muusika: Saksa viis
Muusika: Joachim Neander (1650-1680)