598 Au, kiitus olgu igavest`

Märksõnad: ,


Au, kiitus olgu igavest`
Kolmainu Jumalale,
et Tema suurest heldusest
meid avitanud jälle.
Meist hea meel on Jumalal,
suur rahupõlv on taeva all,
kõik vaen on otsa saanud.Sind, Isa, meie kiidame
ja palume Sult abi,
kes pead ülal targasti
kõik oma sõna läbi;
Su vägi, see on otsata,
mis tahad, peab sündima,
Sa oled kaunis Issand.Oh, Jeesus, Õnnistegija,
kes Isast tulid taevast,
meid tahtsid Sina lepita
ja päästa ära vaevast.
Ma palun kõigest südamest
Sind, kallist vaga tallekest,
oh anna meile armu!Oh Püha Vaim, Sa abimees,
Sa rõõmustaja taevast,
meid hoia kurja vaimu eest!
Et Jeesus päästis vaevast
meid oma kalli surmaga,
seepärast seisab lõpmata
see peal ka meie lootus.


Sõnad: Nikolaus Decius (1485-1546)