353 Ligidal on Jumal

Märksõnad: ,


Ligidal on Jumal! Teda kummardagem,
Tema ette palves tulgem!
Meie keskel Jumal! Vaikselt süda seisku,
Tema ees end alandagu.
Tunnista, austa ka -
Tema nime kiites, silmi maha heites.Ligidal on Jumal! Keerubidki kiitvad,
seeravid ka maha heitvad.
Püha, püha, püha! Inglikoorid laulvad,
au ja kiitust Talle andvad.
Armuga kuule Sa,
Issand meie hääli, Sinu rahva keeli!Minu sisse tule, Vaim, ja tee mind pühaks,
Taevaisa pühaks kojaks.
Ei Sa ole kaugel! Armu anna mulle,
südame siis annan Sulle!
Valvates, paludes
hing Sind tunda saagu ja Sind kummardagu!


Sõnad: Gerhard Tersteegen (1697-1769)
Muusika: Joachim Neander (1650-1680)
Tõlge: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)

Kasutatud