086 Nüüd Jumalale austuseks

Märksõnad: ,


Nüüd Jumalale austuseks kõik laulgem rõõmuga.
Ta oma Poja õndsuseks meil saadab armuga;
meil saadab armugaNüüd Isa rüpest tuleb Ta, saab väetiks lapseks seal
Tal tuleb sõimes magada nii vaikselt heinte peal;
nii vaikselt heinte peal.Ta loobub jumalikust aust,et saada sulaseks
ja kannatada meie eest, kõik teha meie heaks;
kõik teha meie heaks.Ta oma väge ilmutab ja rahu meile toob,
maailma rahvaid ühendab, kõik vana uueks loob;
kõik vana uueks loob.Tee paradiisi avab Ta ning keerub väraval
ei keela sisse astuda. Au, kiitus Jumalal!
Au, kiitus Jumalal!


Sõnad: Nicolaus Hermann (1500-1561)
Muusika: Nicolaus Hermann (1500-1561)
Tõlge: Johann Hornung (1660-1715)