068 Nüüd tehke kõrgeks väravad

Märksõnad: ,


Nüüd tehke kõrgeks väravad
ja uksed laiaks sedamaid
sest kuningate Kuningas ja Päästja on ju tulemas!
Ta õnnistust toob endaga,
kõik laulgem suure rõõmuga:
Au olgu Loojale, mu armutoojale!Nüüd tehke kõrgeks väravad
ja uksed laiaks sedamaid
ning valmistage südamed,
et templiks Talle kõlbaks need,
siis Kuningas toob teilegi küll õnne, rahu ühtlasi!
Au olgu Pojale, mu Lunastajale!On õnne sellel linnal, maal,
kus asupaik sel Kuningal
ja õndsad on kõik südamed, mis on Ta eluasemed.
Ta on see rõõmupäikene, kust hoovab elu kõigile.
Au olgu Vaimule, mu rõõmutoojale!Oh tule, Õnnistegija, mu süda Sulle lahti ka.
Oh tule meile armuga ja oma heldust ilmuta!
Su Püha Vaim nüüd heldesti
meid saatku taeva õndsasti!
Au Sinu nimele nüüd, Issand, anname!


Sõnad: Georg Weissel (1590-1635)
Muusika: Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739)
Tõlge: Carl Peter Ludwig Maurach (1824-1900)