604 Oh Kristus, valgus oled Sa

Märksõnad: ,


Oh Kristus, valgus oled Sa, Sul pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta ja tõe teele juhata.Sind, Jumal, meie palume: meid hoia öösel heldesti
ja kaitse kõige häda sees, oh Isa, helde abimees.Kõik rasked uned kaota, et jääme ilma kahjuta,
ja keela liha himustust ja kurja vaimu kiusatust.Kui silmad jäävad magama, siis jäägu süda valvama.
Meid kaitse oma käega ja patu köiest päästa ka.Oh ristirahva kaitseja, meil oma abi läkita,
Oh päästa kõige häda seest meid oma viie haava väest.Mind raskel ajal mäleta - ka siis, kui võitlen patuga.
Mu kurba hinge rõõmusta, oh Jeesus, Õnnistegija!Au olgu Taevaisale, au Tema ainu Pojale.
Au Pühal Vaimul olgu ka nüüd järjesti ja lõpmata.


Sõnad: W. Musculus