203 Õnnista ja hoia

Märksõnad: ,


Õnnista ja hoia, Vaimuga meid võia,
oma pale tõsta Sa,
Issand, ja meid valgusta!Igal ajal jäägu meile Sinu rahu,
oma Vaimu anna Sa,
endaga meid ühenda.Aamen, aamen, aamen -
Päästja nime kiitkem!
Meie Issand oled Sa,
esimene, viimne ka.


Sõnad: Johannes Gossner (1773-1858)
Muusika: Christian Gregor (1723-1801)
Tõlge: Emil Sokolowski (1819-1869)